Loading...
Item 11 - Ratification of Warrant Register - September 23, 1986GENDA REPORT CITY OF PowAy This report is included: on the Consent. Calender . There willbe no separate discussionofthereport prior to approval by the City Council unless: `members of the. Coancil, staff or public request: it to be remwed frau the Const -est Calendar and discussed separately. If you wish to have this report pulled for discus— sion, please fill:it a slip indicating the report number" and give it to the City Clerk prior to the City Council meeting. ******.*:*'*** *********-**********.******* Bonorable Mayor and Members of the City Council FRAM: James L. Bowersox, City INITIA7I BY: Marjorie K. Wahisten, City Treasurer ;: September 23, 1986 SURatification of Register: Sept 11, 1986 The foll ov ing° register is submitted for your ratification: fication AMOUNT epte liber "1 , 1986 $444,031.53' :ter:- Attact:= 1) Warrant Register 1 of ACTION. SEP 23 1986 tTE,1i 11 ;o r .. « n r N Q a. 4 E. ► " i0 �' hn a- e e « r. w co . ao a ► « n ► r e » a ar a «.rn r! ao M Q., t ► 9�«« z : a, ti. P R n n f..r n. . n r + s r r w N Y+ N N N N rn:-n r, - .o V..C.. I 98U 90AM J.*VdCDW%tMORf1't1R9}'e1R1wIt"fn= MCD 43P`s.IrA..1utNMUNN#-0E--9%OLMa'llltt N'lb-Py1'NoJWMICco4- ONN�T.':9rs10+11�t.Qr.esee.�l�++i0000•itSr.+l.Ooi.�Ny+t.'L3rAAl�A!«AAAA ��O�t••��•��1.•i.d; t s r••�l ,•,,�e •••...;;�C�..� :f 4hi� .� ' " y ,Y -'. � : i i• AAd►•yN'ADO•y1t�01►+0�`+t3.t�+0.01f.8+G',t•cavi.t.?.tP+�S'N�f'�+.tttlUltl►lltflifttfT:f\u►.o.i37®Sl;a�ffi�, (( :�'�.��3� " » ! � mOGJ6i63ataiiii�93J0a3/Z1+ai3W9tD03x00670C7Gi00yGiAAAAAAAAI►OGiOV000300' T 1-s�-*,�,�..� `� � 4.yr;. '€ aOv000Qv000000000OOOOQOOOQOt�Q000000.000000000000000' � '�` }'' '•• f 1 1 fit 1 i' t f 1 1 t 1 't /' 1 4- i'l ;N• �'.."a.r ? �,; �! �. �' * I•-- C9.•tidr'.fltaOOQOOOtS0000000'.rO>'~�Y`aJr�t`.d�DOtt�O00000OOON�.�.at8'e7>O� ! ,. �;a:=.�.,`' •;r n-: •:wi f�� c>�•+�•i��•,' f = z aaooa0000ac�o.7ao vovooaa'aaaa000aoaoaooa0000a�+a+JrAa.+nu _ I � D c••t+na••lo®avoCaoQO.'�v®ovNo•+N'dt.rN�t•-iso•+Qv000.voaQ.t.�'oaOp-•.••t � ' .a 000.not�aaar�000aaa000aQocoaoaooaa0000aovvoaoQ��a•a.��a+� _ i' 1J 1'fkf't-ti 1.i ttt t tft i Cft°f ft OWmttR11'11 f�i.1'I.t C1,f1'f4I,t:i tCF!:t'tr• Li al+■i.rII.+M.y.X10'd�M.q.rt•vy.r..t�1.r..r.•t.r.Ip.�rraa�+O•�1sy.r.r.yar.A.�1.r�.e..1+i'3.t.T.T•TCMD trot[ Olt,10R1OpDd3C000000000000'+OOOO.00�O.00OQO000OOOOQ+Ota®m�D= � , = ^'• . rl' ZZ" �0Z00 �0'0�000'000 - i ! �• f.. ! j •j' aa, r ` r s , \. soa' �smaazfmwmavmwmm�o•� � i 4 1 c t 69 NC9C9 ��NO�O\'e�!\\�►`\'t►' Vl: _ ! • : + - s \s<. lVNSQ't�tttt!►.f CINNtIatIINNt/1• , . t •z r {: i f` t '•` i CDM=: irlf•1tUNQf70040"!d.+affVr.rw1m. t i r p• •a �' } f322Z` t'i►ST CDfY'�'O�Q��`Q"Q!m(TPTt1lr•.A: -,0 ; '- i � � ` :�. s �c • 1 'S+ �ry � �c, j>' E DOtj%U, g9 a ! I •Nt; E• f•ft•tMZ z E i' , t F0 Z't1` t } # r f r R F �Cl�ir•W` 1e 3• r, . t Ji, {% o6g r� x 1 t ! f i • !' +.ri7E' • y , t.� t F Wd4-iLU b. 4! Z xY M- .; t 1 :` ar.1�.1•.Z X t 1' t t t (' l 1 Z. 'Cl- W dri } .titiltii�f++f' i } Y i 6 �ZtA �; Z• d < } '. t.. ~ ♦ �r� eJ .{.. �•�` Y,4a'F -lt* r � ttlZr'. O-iJ�t-t.,.l.+tat' 1Sir. V; i�JY. F D: t N' 1� ftp• b r• Yr i ✓t-. a W d.ts'3'ftt6i Wb -.J tita:t-J- i tY2' a; .JN` b:.00000000:<: e.rte •uJ suJ wg 1s -e .. a 's • -� if%.- ...t: F.fWrr.r jet t3tYaCCt>:JY�Q:iC]WZ1LOaCtt9 ,4>WtsSS2SZ1nZ=tPItJJVItJItfltM/ItAtA- 4 € 6i;:i..tJ" V1r tJJ>►�>~>»>YYWWt1J6ieL: O: � <ii` ,r0�� F D: �:769c?:�is�c�:a j.� ,.• ••.*s.. • "1`a�W/� ' OeC �Qd<6+tdOQt C�'>7LtaiilO tAt:+ei�WiStWai t•'s s s-`sa •e° eZxxx zxxxz, + ' t71>ti6'i}�t Za.atsCc>.�aa i A. WOO at %.Z+i! Ot iQOOD LiCOLitii.lCi6iiiCiCi6.t � � � s , • cc S :r}T�; W. Y , = UmOr - ctn,- O _ ZZZ CCiZXZZZ{UJGJer' sotiff a � riac3ot-a.+ts.. c # }t. t u > I: a'7aD r.u�.•�d�l,�usrazs:�'�6�c�c��c�c�t�ii��saat:s;�:�c�a ...� " � .. - +,�.},,.'=� t . t t t vvM-etw } ,g o.er.ar tJ11t2ttiWt.i.1S.�iLWtr�ZZZZZZZs.ZZs.ZZZ2ZZ'T r j x 'i f1'' ' .. ` Z, •s:•eAL3WU17SSZ=SZ 7 2ZZ1fZZa Wi ^4 9••�° �r••r..nr.es�we..e..t.e.snsrrwr.r+e* .-._.�- c, o+n� -.-•_ t YYYtI`o:C7CC•\\��.\\ti000wu1WcttV7L9tA>V�aCi�..ltu��mtr'L�4''m1Y'frS���R°aCOCEC«!'�I&.:^ =; y t #tom' Citirii3 ..( �j 75' %Z?r n 0t/f7CW./l: 6ci =Gi4g1L0-U;UJUSUJ&U &UWUA'AIUJUJUJ-'S#""' LULU' *•+� { :s i `•• ""yy. ", ,Z itY.tioQti' 1 , 1 ` F.:®�Oi136::YIilLWd7F+�', be uiWU3WWujunu t.LSSm:Sttt jw&uujujtu: ± v^w�'a 4a'c ':'a1. +fH,s ``�+�",'�•i�!�� t.c^ iJJ• D7tJ. .JQQ.. &UWLU'4Jt114jk1War.oar Q OZ'aZ mat i ,F t1tWWtitrW ` DM�Ie1.•1�is1�AM�L1CiDZd.,,lafW.10.0�:JtZNr+irrrtwrrw�}rrrrraor.�srr�w�trar. ! .._ .r , �. ., . 3, i,� c ,ii< w�a , j••' ri sLtl:lftll'h•�•+dl �[Q�[+tdtUttt3uVl: �CC.VLZLel. w�td`Vi�JG9' t'S'9t9'.a'tJ :7;fJ - ir..�•y+ ti-r..�,•+,==c ;twi: s r*= Q >Y>ali}�UJph.1 1.1�F�tslsi+►d`t7CA`.iAtl'Irdt'�O' ZJUQ..IJQt2Z� ZZ ZZ ZzZZZ2:' . ;cZZ t I 1� '� tR+,+"r"'ls�� -r` t •: j l Ci io.+i-tAff 12>Nl ftfti/IVttAVJtll.av:vd••siul�.•�3t►•.eeu�ti6i•.taJwu jw 11 iitWriikU%lilfi tliUWaLW. R ' Z,4r�i� �`' t r-tC:o�b ►; r } i : ��`*s � i .� � -••H•� r. ..'iii e C t �' + �~ ... � ! � s 1 1 tyt' �, s. ..ti. .a • •r. a .cam 'S»+�y � '�` ` •. ,1 t t r' i f....€ ; ` .rr y. ,r�.. lYt x Yr ?'j ,�. �. tom �- • 1 r Y � 3 � T t r r .. V!, caw -Www -are_ t y ; t u s � �. :' , k3iiC:CiCiJCLi6i+ } * : I � i •t t• ;�� ^7� •'"•4: a 1 xr �1-° N�:DOOrt1.rA.tO•...oe.rtnee*�,oaotnoa�,�:��oou,m.rcmam+tot•u+..,�s++te•sNaata►o.00 f > ,y::� _ ..�r :,��, ,,�r�� ; ,: F Z '1'106?JORf.TAev�.,UNt]il•rail0f!`Oart.[[t37�QN.ONtYJ►+t>+a�►••sQ`OO'.t•et�ttDeatt.I�a't11�g1Q`,1�!�fp ! ,;, ,>►.+�, .,L..�•,r t . _ # ,• 'a �, a e•.e-'o ! rs' s a. a f:. s ,e. f., e:•,e, e, tt, e • ,e+e s o r a• s rt a s,.r a ».e.e, o K•ss a»,erWOW r•r ss + x .• `�` a .r`�_"'"i�Ga`�s�~S'`w� _ tJi +' QL9Ci:lV1��R4M:0<t10'Tf►p•C7lm•p.oR1rR►R4N'v?'NP�NI�`tnN:��itt�O�tO+t3••Ib0'.tf�M+01t t r - !+ Y.3�:'��+5►.t,� •0� °r ##;r�Zat :$ •tn.+raO..+fm..u, r!'C`t�NPtt1N:�NN•iP'1+Dti~1t1:. NOA••IEa1nAA?itTQ'•ANN+OtTtA'�Dt'r10OySVG�' a t^'ra4 0OO�1tG'TT A 0' V.ritrfptltifN:- '7re1 (ttY- N't►Sss001«8�ws!rf7D..o•g3tsAalYD..+ i jsrr e. .w+'�te�t�_� t'P'li'As° sw•• s • • . s 1 s».« ®• o�•�s •r tr. !s- sr rg . �•`��. may" , • +: .-i :•i.7r3 �` _ �T�r'• Qw. tt1 .'i 1' S t' :aA.+NN.+iN� NRI+�t-*- ' ..lei ! +S }•ri •t lsiyx r, a1•t'�� „r. `ri.'�►�, +tgs +-` i in, -N0 € t11 = - ; _ 1 . S }'�r^'is:+i'►•-,',`Tr '. -' r,� ' F5' �., iiiZ+�K 'y'(q%fL J•iL'a�• V" Ri}.dA'H'`1+' � «, .may aa•SM •. t- d` , LT •r+f�f: r1�i+H►.r1�H:]7J- :/% "' ..-fir• :r r.;z ' .. S 0., LU41WUJ1J-Utrt'J.t=?'7_ Y 00000"000000' a ro•s:•ere•ee,s•seo,•a• tl/4 f�Y•0 Z Civt s_i.ic�JLT:it�.iU'JVJJ'J.i67J r zk i �C UJWZ Q' •err W-*-*! *0==VY ZZ7Z222ZZ2?ZZZZZ?Z • sem. �l..tQA � dl` 3.Z3.tltit��i;.iJ _ J1 V!'.A.sr.•rr+r.yrr.y.rrrrrar..rr.r.n rr..� ,,.-a -.;, r � v ► � �- ;jltll iii? r7QOaOOi1 t.Y..F' c d� r�r Ni w; ✓► "r ya.• Yi9:Z:1'ZYF►JJJJ-i`-1'J>YY> ?Q2 ur.1►:�ssssv�••s�s►•fr♦�• .� �_ + y ` yra.f U1TyWi0Zt/t etL1WWWIdJWUJWteA}-a► a a.+t.�0 ZZtIfNNtAV7VtUfNNNItI7V1iAV1VlVlIRJf' ^�; "x : " .� > •.)JJYJS/ltldx?>�'??�Y>3. TZY,� rr�►_JOS.r.h��.Ar.�r}.ar`v�.r..rt..� - _ _ Z r 4=0YZZp+ M"*"U1UJUJUJLUUJUJL OOR� tn7r_e-p•••••Z2ZZZZZZZZZ2ZZ?,: 1-si$d�1Q.dZ4aC4a4C 4rw • _ ".+.}'t �` i gAz-j J �- O uVVv C VCiCiJti=S S'a.�a-r.►-e.y..r.�a`��r-..a.a.l..t-w-r f a -v 11 � W tS.-i'SCSrtNd4t..ioM.ta.i..1-t+Y• .=t...r.p.�f.w..fL,.�Y 1-9--JJJ.JJ-i-J.JJ.J«1'JJ«I'.L�1-iJ t+a.:.�!•� r�s�' . . s,�+r rR � fir. 4.rOD UIf1 f�f. T.Zx Z��z Zi7-►'€t~a L JZi=T �:. 7NN7�»�O�7 �DOO»'»�7►'J.i. :. Z,.rw< ..Y „rarp.� r..rr y f .s♦ • .ai is,.J.�ayA•r�nw11•UJ11i't1.Utlt'°�'1.9r'^�5.3'121'"•U:.W 11'Ji!/s-1f%fl!'�fYJ:/IYitlf'J7:HiR:A:lf:�f:/P. kn i r. • :•r• ••: «e0 6lsU.CCZSSTZZZZZuJ: tUUl:Z9.dssRetuJ2=!-Ntn Z7_ZZZ2Z2Z2: Win h7O'e OOO 7000�� j ' r <aj CT' r'S1C01il�U.t{.3'77Op0�«RO'�'.•taa'ssL'.9'J'"+�r1' 0. ttttlJ.Wt,TGit�t.?:>LtCiL.1CiVGatiULiLiJUC2 r c A ,�/j1?�a�7.. r-uu- 1' -JJ -i 76' g' .ZZZZ.++�dOt�CDr'J"+J't-'7-.>rrrwrrirrrrrrrtrr.r�.err• - f '• - •qui LLI Dwa! ]dQ+LZETTSiZ rQ t'R.t L I I ! I O.Jr••d4•fJ1/t nJf1J11.vt+/f 13Jl:/l�fS�llt:llJlJfJI - rJ"..-'.irT' >tS--9L"lR.'CJU->it)�1)erlurtuJl:tlWcwflf}/fVt�f'detd`ergs•�1431.KSS►}!+'a:.:1:�;n?lr•ST. t1?!'°^71212t:°"a:0.�._ .•. :t �Q.. -. - d•4�'hartiS7G.}S.�e;•v .a•. .►x'•+sfis: v�J.e�4i��.. , " Z' _ S OCC cu; _ a eo;o.n.o$.o'.oa.a.n•rsaaa.ad'.a�.o.aaa.crag'�a.na.o�o.ott.�.aa.a•aao.o•ra.aaaa.00 {fes ti r •• tar +•r� 4�f a �a�o:oaa ��a>raa�aavoTmvs� vsan�a.flava.•r��x�a=WCD2)s<+a�OOMaJDMM3D'UWmsr .,�r�r.�+rra,...�.� �, t L:= /- 1tA`.l1TO.••e.a3f:�['V:�t\ItV1tN11.N:VV:V1111V=V•\tV'�lNNNY:V V11tVNNOtN11NNN:1t'tit1iNN1{N �. .. - � d C�t30C�•�••tty..t..t+••i.r.ir.•r,.�s.f..t.rrr..a.•�-+rrrrrr.r.•+••o.•t.r.rrrrr.rr.+.ywrrw4-R.r.r may. r3. '� \\.i\.e�\.�.!\\\mai\\�\.\\\e\�l\�\ti\.�\'i\\\\\\`i\�.\\!\\.\\\\ - - ,r on a�aft. ao'aawo-solasrVIaaVIe•ol CPI a•e-v-TVIae•aro�roil ?Te acaaaaaa,Op91 #�-ao•' perp O' Dec of O. Nrn S•Lmopftw: tT :i7'=•..:r. vrYiS�«s C.�'�^�dr,�,•�,�" ;�:=r``.".: :o,- �sv: a CC= mmImmu%-cs 0007►+ -i' -r: .r r..f-t, ►e..e.r-f.r -s . - ;tY cC;• Z _ € VJ• Q f. r H n � N o �•- n O o: _�_ ' � r-...!+ � _� � •� h- N. r. R « v:. i� r.. n it n � r! n r rt n' r rnj n � � < <+� � � n cz z in .►n N w a+ .on "' � N «u ¢ , 0-0 O. -�frT 3 �. 986 9 9 d3S ' .LIDOS•OQOtDO'.t'eaiVtDOS•O.ONat.DOQ000tA��DOdrOO.flO+••�NNNNNNNN�.1'OP�R1•.a.r�!'rtNPRtf►`f► � �� � ' ��, � I •- . � • - �: ..e.r.�..vr.•e.a.a.r.M.r..�.s..a.•+.+.•tw��•ta.r.a��.o.r.r.r.r.Petr.e.,1.r.r..+r.�.t.a.s.a.r.s.�e.e31►.ON•r.+Sa®NIDot a^• ssWc�'IDmxs9llm�9s�eID�ratID�IDf>?s�ao®co=►IDIDID3tID7omn'IDmr,,omQrr•aa,r�.D�?`�IeT3`•DN.tReCV••tNee�Tam..! A y �. i7t3c2LJtJt,LtG3v0030c.a0000T.7GiGicaL�000t70Li0Ui�L70v.IDIDIDmIDID374iC�Otis3000G7[�OOmOCOO' •�f,,� r t7000C7300000000000000QO000000000000000n0006700000000000000000 rs• u;, • •' - �-:^ t °f' t' i 't 'f t} f' t t t' fi} 1 i- i .1 fit t} 1 i i E; t r F 1 I F t i t_ i' } t I t t} 1 i' t t I t 1 1, t r I i t l 1,4 r e�T •R,l .►. �.. '• �` ds �T+O*-e.°..eaPP000••�••eertt'nmini'7JNs3�t►COQ`O•�Nent^t�•w•4•R►R�Qt*fOJ000700t+e00tvsi+.y�TSrCR1.t90�tO�S" ps.•., _..:1�-{ c�,r :rC: .�, � ,�Y�f'�, `- �+RS?'OOO•v>•t.�INNN:VtV1INNR::V'SFiti,G.DI`ID.ID',DID ID'L�2f:tfQ'000{:?�SOO�JOOCIO�••�000'1'JO"J° 0017�00'a` .�. ,' r < . t: �'..eaKNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNR1t�1RiNO0000000�005�7'SntV.L'�!'941"J0�9'O^1 € a •a;a,a�•a•cas.o�a,a�•air.ops.o.oar.c�o.a�•aa�a�.ct�a.o•a.aa.aoo�e�oon�cQQaaoQ�OQ�;nooQa ._ _ ,. ,_' .�-� . , t t i' 1 1 t `f } 1 t 1 1 t 1` a} 1 t i t i i i i} f l I i" ! 1 c 't 't r 1' ! I. ; t t l t l< e• t} ," - ti'Sv-i?Sa�T'.TSSSet'�1`.J'�T.T.Ta�F`.T�ttit'4'sSS�T1S..tS��T.t.f•ew•w.i.a.r•��e.r.r..►.aon�woC•>1D��40•r•+ r ��• •' .F it t �' Q >z±IDmtDtDC>�IDIDIIiID.'Ct.SCA;atDIDfDQtWW:�IDWtLtIDWm®m®431tDIDWOO�00000t.�t30Q+D�000.OtCtOKiQID00' �rw. r .'.s•+': �`•w•!"?- ► ' .w4'. ; fir �? r1 .� t � r r � J r - aO�t7z.^dat7',f)'.ifID CC �' • � s .,," � ® - AIIDWIDIDaIDt17 O: W + �� �,, fi tr'► ; 1 + �'= s' s [. O � Z �,-� ; i 3 ; • !!!!!!!! 2. N'. . 0, ! ': iI • ,t .'a �tir .. `'• nr «>,• `[� �� �,� � � �, :. r}( iI 3 ye -. : YPtelttftll�eNlr N'O •y- i.. .t.s`. { • ...'.,..,... . �. i '.� � - �. i" i } ` { J i i � QN./O`•Yy���I. �a. � L. V' , ► ♦ 1 M r• KLA. H ➢ ; f rfF = lllF F S!!!!!!!!, � ry°. , W� _ � '•r crs `t�'.v .tea. � E � �. � x, - � t i OIDQaPtt`19aPPPtYtO. as. , z'i t.�. „r7 e.3+'' �:. •t ri �,53�; �Mryrt �5 i � r + � � r g. W � �.' 4T7 �►O" � "�.., r .r ' Y Zr,,,,�:•t�4-ti z �:.. "� E.• J � 4 �• ` ( ,4sV' W- i.� _ a"A'-•»fv.K"{..y! f '.'•• r •. � f.a T s '��, f. ♦. JiJJ.d J•.7J�i. 4W, NF Q- !"• 111` .f'> t�,r:. ?`Y,w .., F'',a .ar• ••y� ! z C ; c _ i J'J.dot.iJd�l: V9Y• :A is s7 O s® '°o.n y►+:. E•r t s ? 0.000007000' e.s+` 7 Z Dv7P a r - , �� y_ w.y �• s + + t 2tr:sstxsr5trac Ci:i 3: W' 1-'7.:t�)� °+tia wr►30.'�tA a. �� `:!F.ss r �J-•t CAW, Q a1QiT - >a`�_ .�'� i•�^ r'_ � `A 1 :i um i/f1/NPJ6AtA{t11lJJiVtMU�N gntotAVINNVttRVtt/fNt/fiAV1VlSllVfdAVINVfiil4� fS.II G a 3.a "BILI Crr LtJO. ltarrQ� x 'Y"�r 147L1 'J :'J^Jif •�dOt9t?C�::'G?t9t9,L?C3.9LJ' 'J' t9:7L9C°iG'�L'�i?L'S:'Jt9i'iOt?0f t3tlf x e t�S Mi►' - Li.ID /-�... , SZS=S:iS:S2TSSS.TS'ZS==S2SSSSS2=SSSSS� 1' 1 �t-t I t �t t v+y •' ' 1�'. ert a[tYC? � .� '• :,n+�:.�,i -��: ,'F�.s �' �Jf'd• �.. kiiJt.iti6iiit3Gi1.if3LiiiGiJLitiG7CiLiGii2iJLiLtyiiiiGli{,iLt�i6JtiMR t CW }'2 W - c # . i t �S2=SZSSSo.et:W 21[ CCa JI -t/!: •'' `� + {�j`+.r x%r j• lc�ozoo:�c�c�c�scst�t�a c�ac�at�c�:3:�c�zts�la�la�ezwo. arac✓tsnW-�tn� y, . •- M ••,•apt, E.zzzzz2zsZzxzzzazzzzZzzxzzzzzzzzzzszas�cas.r�ae� vt o:t-e.ttnrt9tn •�' .r;•. , .i'rrh*firy ti>+e!.N.rr.arears.eraf,.■r..•w..nr..l..t.rwrsar°.rurr�r.rt■rwarr.•.r•p.t0' t 3 !L 4�Yt1+�:SJL9t'! �[ i�iZ �` ,•. •r � .� .SCO:SCG��LG�CS�flC�Str'tY.�KOCxaCxI3GCC'erSCOCKxOCIroCt�Ot�acxlCsc%xt�txvfT.2xa•vtZ :'°G��IZW.. , nw 44 `,• • .• e� + a �• �••;F�•ry'Yit•1 r t t •�w Mr` WWilliJlilJiiWtitutWttiWttltitettJ/tii6ifWWL6iWWitlitWWWttttJJWWWW-a.K«QQQ'+t. E73ii�1� tiaiYWZt�Y O�i� J+Pa;1,4 Y,t rte+ P. u ` Z iUattdWWtt/W17tJiWt7l�ilJJtytyWWWWWWttJYJitlWLUWWWtLWtttWittW:9tPf°Ni�i�t�F4�tC�=J�C':Ga.Z2�v�t' Z�'�1 ar,j��'i+,,fix}+� n W 2ZZZZ=ZZZZZZZZZZ2ZZZZZ.2ZZZZZZ"zZZZtL f uir-iuma•s'r Rcaa` ..Wa � �}�° ,t.�- r ,� a �` � ?1: t, ?'-•rrrtreir•rt+.lr•rr.rr�sr.meager.a.e.rrrrrre3rrrwe.�raaax�:�r� eaea•e•e •h •3itti 1`siG.�JiLt/fFo..N-ti,�,�,, � 4�, .•s.,� ss,,,,,.iar'ar��.�`yy�?,rs�.. _ S 9tot3i3t<3i3 sLL�`�t:::.K.: ':'�l3SJ''�1.9L7'J9'J't9•�y'JDoi. .9J'.9L9pJDOJCJO'�W2�'s.r`�C1c400�'r COD Z'!ZZZZT..Z'2Z2ZZZ22ZZZ2Z2Z'ZZ2"ZZ2ZZ2s ZlWWWWWWWut.7N0�tWWeuOt�t�"�sC •..t<O: yt, •h�� t""�rSt"• i 5.i Lidt iliLttiiiiLYK7JJWlYWWiNtliW3diWiitilwitJ.YW2:ttitlbJ{;isttdtLLltliWW�ItL:bit.cLii.i661LiZ�J4Y.�.C�iNa. .iiiri{s.�<3}V `=:'�`e' ,':`jaZ '+. ;tfi ta>�i •,? %v �' . 1 � � } i t I r �Pa���`�i 4L'-i5n.'. H' r l � � w,�„e,� i'✓"' A .. i y R i - r �r R } f }> �`•4y `Tir'"'loM3!i�l>y'4.rN+ 4 �•. . /}F�� � r � z ' � ; r - I F i � ,i /^ � tj •: :• s '%.r.' ..r "►: 7`''r. }' ''Q �$WZiNitlrllQlrletAlOIt600aa000mOOr30C01►{tYOti��tNOOd�G'r�esrlNJt1�C'flC�W:3'tTC•D`it+�t`"JeO�Id�Stt � �'!`at ••,i '' ,=,r •r"i �����%„1"�. - Z wi ala a v,OGf We iii a c i ♦ i 7 e e 0 s i ® oda o 0• s� si : s mid air o t a �, = ' ; zawEi? ��{'+ t.' F ;• O- .�:"l+llitYDOWIDit10A}dO��eNe00`�t'a11a�`.t"�a34`•G11NQ:lYllsr'A!�!AtRAt'*11t•A:VOA►••t'T.00•eN1•t�ONtaSVll4�t'TRiR...t: .s. .� r rat!m�ry�.�'•ty :: ID �;'�`1a'tllSta�SID'.�NR1LfiaGaOr?'�ID,'i'te11sAG�NP�t�NRt,TiRP+°'IDSC•N!'1i'D!r1�1R1C1PaDO�dN�OTt1CNlrNaDN�PJR!•t�ID' �r Cl + ,ON hfQN.r.e1Nt+IDrt1F1 W -4J%-+ tVS t -l -V .R aVN :fti d..tNA N'.t,rf +f�•a �.�.'L. rpt,►.. C �tt�'� � �'t ! - r •. yi • ,m.♦ - ►. 4 v e . _. w„r w !y;.{aXr..r". N N -i Pr . .• tV J% N ay N 3Z:`'" K';tt �.J r'�r'r's4KJr+,�••�y: _ - . r • 1 r•L: �e.w� A_r.[ 1 a•tF ::` ^. ^,M�.LY til• a`,,i i,. d sreoUjr dv asso•••o•o,•s•r♦s•tarr••••'v•s• YYY'YYYYY x �+ UV C'tL f JL1JiiJ:i �JJt,7:�UJCit»JJ3JJC31JJ:3t /'J.7�7c.iC7 _1J ZZZZZZZZ d ei" JlJS OIx i ti3 r F - s r .2ewZr•Zi.2iao..arzr•Z.e.Zirr•Z.eai.2.eZru2is�•2i..erzea2.•.Z.t•.e.rsrr .rrr a aSl12 aja9 ate Y WW O r w �` ti ►� t� ti 4. �. S Y>tittA^-f CLLL2 t21 [ »' ? it ^_ - •f's �• ` �. ••••:l Or6r�••�ia►f>�►l it OT ♦ftt�.. m'm m -m. •'•-►OSPlul+•-r.1-a�e..sa--2 St:IF11JJ1 •"J'0'3 <.rJ3'S s{�t�r'"•�� st: .r,, •�r..� - �I - ; Vf. V1VlNLAV'1Vft�lVliAVIVtNJfi/ltAt/tftttOlVfVfiOfiNClfVit/1Vtt/fV►V1V3tAit1tJ7V9'e1VfVlVfsJlVft/li/fN7�ieZr.�Z^,. ariAti'4?Q ► •• f7JYs.�...-x"• _ •_ r wr tea. -,- amt..Pert..r.{.r.o.rrrr.a..ro..r.r.r"a.�.�r.�s_rr.�M.r..r> :f��SY� Z7C XQJfO.tti'�Jurlh.:Jt►:i�+� C c �•: ,, �,, . 'e�ZZZZ2.222222Z2ZZ2Z2ZZZ222ZZ2Z2ZZ2?2"'°"°"�r"""'�"'°►"Q1' �t°"6.i ZZ�Wt/Io•+ Q �> � •+ R t t,.rr � -r S C4 4Qc s'cic.caBec a�aa*taa4a2aaaa'-sa.�a:aadlL.i.u:r.�r..t.u.a✓t'•r rrrA rr,.....xCI.0tu ut , �- 1s9�M>F-t-�•1w1••ta.Fri+t�ti�irFsFlsF�FM�i�ist�h•i�i�F>Fo�1�F�i�► - ••ewt'0'77�1`, - OO:OC1! a.k. ia'- e� jj E!,."•' � t'' �.� '' .U. rtJQQ'4t'Q"Q.BQQ•3`<:3='Z:J%nAn..�C 2 5.. `�c�••-+��s ,� .,,.}. r+-a� ,{ >� ,••s s ' D'3'3.?0000000000000000»00000,000»•.+.�rrra..«rr..r.. I-'Z�.7stcYWat.� ♦ �":,.xw :yr-. v... r . . t. A✓t:l7tY1%t%tr/ft/!!lN/Yl1t/fSA(/t^AVi:7111:/f��t•1!'AIYJiV1J1 h%!'J11S11�If'J1Z?ZZZZ7?Z �' �SZ'r.tZ:dl:•►':?°0,'3 's'Y"�� .�.. y r '`sit �� �..�` ' u? y `: O, 2ZZz'Z2Z22ZZ2Z22ZZ�Z2ZZZ?ZZZZ`ZZZZz�YxxY�c.zzt'o'OCu t t t.3�iZJut••• -.• i,. ' u Y00007070700L70000�_+000a'7?7700?'0.00?0'OOJ»>'t0.-Z�YY:uat, •R'./tQO.r a- t:'t tJb7C7t.7GiG7L7�uL7t�L7G7C�C�6ii.16iJVsatiC�:�uNVC�Ut�L3VtiJ�•IL.LtLL ;t.tu.LL u r.......aO:YYts JY tri tet' T �,, ` ..• 3..r.r.v..ar..arrr��a-e-r-ID9..•.rr.UG�`.LrO •-ti - r .,. r � O' ::Z a.e�e�rrsrsrwsar.�•parrr+rrarrror�.•rs�r.rr..{•rrrrrrrs�•.•rrra+rr.l..dJet�itt-tJ-i'..t3:ZU' Q'Z-t�.t1rJ' i�4;ZQZ' : ' . - _ 3 s.'` ' 0' y J3JfUf/f1t%T/iVfJftAJfJ>./filf.%fR_�IJt'znftAvtnntnvfnr7nvttn�t�saaaa•2;QQKL44LJt?0`�OwsT•CJ1.UJ37x'4' r s > �f:if'!fS<•^T'*TS*�rtID�ZrT1i^.ID�Sti+'rT77SJ�tL!+T?�'^Opt+IDTT:1ID(3t�:1LiCTCIJC1t1Llr>L3t�t 70s4tYtL �iL{3.L":9T c - �qr�• h:rp. ttr�"Yviw .r.t.y+++'�::.y`7Zlfi: ti1+,- W ,o�o.o.o`a.o a,fl �'� O a:s.o tt.r3 a a+ tT.t+ D a a a a.t? tYa.it•tt 0•t 8,t) a: c oa •ts.o a.o r o.o r aD aao aao.oaa.n a.oan -�-�.. .: :�r���s�IDa�naasr.aiaora'��o�.a'�ass��.n�vaai�.�o�oao�u:n��.anam�s:aa�ov�.a:osraaa:�aans+ tr��•'�„�f�,�".�a"'� �: :r w �!!`�.ofs!`���+.`�la�.��l�a��.l�l��o��l��w��.la��.�sr.�il���l���� � y �: •. �. - .•.. - x K . s a..=VNLV:IiNNN.1tRiNNRiVN•V:V'02N:V:V-V:�iN.VSV11niNNN•.ttN'al\t:V=�lNNV11'VN.1oN'11NJN'JN'V:V�t1t-11N1t•L: �-,� s•" _ - .! ,Q �••.os.e�4.+Iw�w+e�r�i�a..�.r�.r^e.r�raa..e.i�+.r.rr.r.rrar.r.•l.+ar..�-sr.°.r..rr...tr.•ara.rr�ua..a..a.r..r.+-.r.rs.r _ - �' �`��`��►�a�aa�,.�lwl�!!!�!!!�!�►���.�l�l��. lre�l��a.�.���l�.l`�l��lw, :• .- . a�a(y.()I "ICY* ro�o�a`�+•a�e`r`so�e`P a�ra�a�aaTo-:rar+7~sxz`e~;re�•�c�*oe+•a•ro:*t*• I. dam.. Nrr1.t'1t'�. ai►•fl' if•Or1NR1f �s.�+�.i rxa.^`•JS'ti.�=tom ,.t <Ar` .Ce-�'` Ar...«, � la.l► e�Al�t4 P►ite► Ia.ID=D'D9ID f t Q n•a a a,c a a,a a 434.0 010 c . ..� 1 ..a.� ....r -t... .. -4-4 .r..e-a..a-•-e a < t • � r N A � ,f1..C. w Q m O r � � ��� � r � •� tC": h iV � 0. A R, r •!, R R .. - �. C C 4 �. � � _ r � � 11 �r ,fi `�` .O V tG t - i � . /• O J' ,^ n + m a� o < .n a n : �' -. a' n" ^ c' " , �: a . i �°'Hez�CW �3{,� 9` ;-o !, ![/.-fit ,/}v�(l/r��..//ycv..r ,. r,nr, r.• .< rr� � ( 011. W 311 9VVL 9 V d3 .r.y..awtJ•.ta-wwAt�t`•r�t�^t�t�wt`.r.rOG+wwtefrl�wtTo•PC•St1MMO.rees.aON.•rO�C��'+w..M001�1t1se►POO�.+ - i .td`.t•a0'oPtw^A"►Peri!'RK4�►1�rt«ttsn!tIR1N�DN+s070000�`O'tJ•T•••r.n.r-tN�a'�•.t?�t7`�t7C90�+•4a®.r.�0►3tt`.r�l: ;. •�;y- .^,.•�i�.w: ,.'' ,�+r� - t r, +1"d"'�13"S3RilnR1�!'t14i R1trltstf�TiRR1.l.`..ir+NJ+.tf1>••'O.D'dS-11•Dd}-Qf9RiR1 PYa'FS.O•'rwel..I�tS .b •D .ONnlef►�.rT1Rll�attVSat' � ;.. ii����s �' ' OOt:YiL�C�OC?UU0000067000Uct?GiD��m9�OG�000U00wG�0U00o0oC>tt7C�C.tJ1►ai0000G20:7 �W.�1 � ' oOC70000o0oOVODOO000000oOC700o00Ooc�00o00QOVOQQO0oo0007COOCU00 t ..s••,T��`� ,;- „�, - ..- ! f'1:C11tC ft'I t t.t'!F 1:t It 1°ti C1F t 6;t`•rt C't i i'tfitttCl Ctl tlt f Cit6t tlt +-.v7<i"'Y' z " '�;r"'�'- •""•'�'"`. a t+twne►1S'ii++5�1e+,i..o+elC►"••t�itiID►s1�3`at"'ttteetO00�000K10•tfRf►RltTkO+•r.t�tNNaO`C+1*1tV1+0�l000[+�.rOQoo' : r,...a_.:..c 2 00C70000QOO�+ODOOOt�00�90••1090OooO�OQo+'100•'•e0.?�••+3QO�dQ!JL�7t79rf000•�•r�t � - rt i �3+tit•.Tit•Ns6nsaaJ.ttS�t'etNO'.tO0000oO.t3',ta«G�.t00'e4NOOD.?".YO:ft►d►nrY.tOOtrlrri'.10000 • � � � ooaovQaaoovOaoaaaooaQa000aocooaoa��ac�u+aQooc+aaoaooaaoaaoao- `� '�� v t1:ttItliralif I1t�111rt11't.tlt:tlt:ttttta3tt+rt_frltl.rlttt(trr r t?. OCi0000..e..y.r NOn O�•..� ar0.r.rw°y...e.�.iONO.r..t.rO.r�•1 C�..e�10QO.r.v.r�rOr.r.r.wr.l.� r _ r .; �.,, ••1•r.tlth.®OCO•t•r�•D�1l�8tOrowp.tt+DOOQ000O..�•Ott?+COOt�OG�OrnOO.Ot�t+•COOO.DGOO000000'. c t��,...., :. .,. ,.. ♦ LTJ: 6u� •,•. ( t s .,� '' 2013 ..lflciNNNN U ..1.: i J�6J' 1 � r ► p S -v i .d ! < C►awl..t,.trvwd- =W' Q.(3:w W, ► tx.: 0`trQ �O`tT F-rr:. O<9- ylAv+ -p.• 1sw ti z t •, •.i rr Y ,, tY IJJtEt�C W' t ' z Q: ►. ti< 2 Juj CZG z mw -.14JUr .t r i i.i'ir :5S tVf I 8 W j -owsw r W a%*. 1 ,r : tY s r ►• 06i1.�Is M� r : WW..t j.J3/i- 1 - ww i ► t c • { , '+s.•F(� cv ; {i S►•Z Z S g 1- ►.a. .7t� •. s »p� ui 33:6.#3'. O.WY Luilw.uuJ?JWUjuj6 Jw *4040 t,9 O ( J••z.<: °+ WALCCstaN .1NIOW,I SGY �i.iG?cJt�GJe.JUe:iC7t3EitiQ' •t1.22 _ S L i OC�e.� .� CC, 4222w P+ pO•+' �SSZ'> � °• , w ,, tiGiJ, r.ZZZ2ZZZS2ZZZ:? t� ► [ 311J'W-1 ui►••c6=Z-4 QP '1'=mp VIAL* � 4tttr'iti r a L+►j�►i r 1 � •v 1, ��s r° s r WOI-.Q : }- H-2 wWuf t '�9CL" .9444c;r .,z '• a, :� �GXtJ' s%t2Z2Zs$'ZZ222Z 4J= ► ZJNiJ , ¢ :14 1:0.0-0-,0 U. W .w6.rii t ; de .{, ,r M y �• in 33W&A., 1-WwuFWWuJu11J3WwwW ,o4uck ocL.&O 3.0dtAWWuk s :c lau., zzzw r i/tow I i ^ • }-�.r + IiJF•'MI..M•0��0�Ycp.i'+F.i�'� l3J,�IJ•tZW$UtZF ' . WCts'V30W O :ii d.f' < s � s t9.1~ 4 .n = r�1►iP i+]CLZ?.ZZ'22cZZ2Z2"O6f10.: 0000=0 ; m S\ZZW <Z1.0 ►►.t+ rr< Z.iW.t �..M•P: ';" sip• ., r t1'w� :z•�ti,2 s.0!�r..0' ZL7rrr.r.r.+..0sut.w�r+.Oa.tN N` XOW6 6.t ii Q.•ttyl VtQt ti�i�i' uJ,Zt.JOQW- to :OJi?. Mol..►�- +. .� - ••..,+ , tr y " .r.y.y NO 0. lilrQt[►Ir<«a««<tJ. Q •` t�67DstJ Y• :JJ icowwobw Ovizzz=-WutW •"T1s/;.��'.�S•S�.$F.F.:%�.'Yb�t..rilOOfO.'k'O.uii3W�N YI�,iYII.'�icW �3t Z.ODO 41�►�rL O�tY►i.i t •! »r?'M� sir < cnFmvl .WW:. t { WGiWWi3itl0WZZZzWfJtr+U.OJS{LZ4•PW�t1eO.C9 Alm1� i _ _ r. �► K; ++R, S 6 JSti'YCGx6L�Y �COJSL.iY6�tY..tr.s�tM• Oa OSCE DZ'1rt.�cY7W0.'�JJ�J==i , , •+•ir., �s r .t. = re.<<t� fAviiniAujl6UUJUWWWUJUJWWWtucrulcozuJul' W ut.'1.`"j.'L•°S.[ rA 1.. �y►►�t�•l`..%O'ZtC6dJ►'r•�t.4:'3ri1JJt�JViit}: i, ti "P.. y`atti." �z t •s+'`w+: +.• Jj;.JI•. O..Zp W21 90ID9:�OW'Q¢ aLLtJ:.7i.t�iJ.t1i,J6.J: t3J r.tZ:SPI pG JI��iO..�'►JJJ11t�N JJAM7�•�t ' ,r,> aFP •.�•+ .`+r t tiS.str �•. Z +[4.y�;u4-=Zx°.��$'i UJf>+ ZJ`J► Y duJutLttuJWtJJ.�dsl-<ViJJ.T�Q"r? wrC• �t�C'.:OCI WW?�art+riAiLZrZ: t s! `f „o rf Ft {tc, w +� 'r•}az v. t1J, O &DW#',tuJotuku uililh.Ut 0 ire ODfLLi�''.i.'�Z.Z'j4"1ftBWO•al+uWGi is LLr.ZtX•1`11rtUSJlMc t.:'.7 tidit.jY, -t , P Y� r r.. t�___��a V ujJ t NA� r ' A rii'iA�` � 'R"ti."r♦iY�i<- U1, W - `'3H`Gia�.'=/+`t�IrYJ6t►' 0�Q26L.� Ut: t.:IG`rdci,il" .+'r'� y %t.r" {i+... t:w!;A 'J'K,C. ; S'.t•IF`�t6ilVJ�.O.0.J3:�.lI:O.u.O.O.O.�.:i.rtV3tL=tiOC6L9G6LG:IiJ.iluJltV�i/iQW332t'►'Z.Z`iMrn.OJiLlLZ2�..t�ii.�:. x �` �:rt+;�E�Y '"e � { ►'�•���""z• 4 '�+�'• w•,y,,, � :i".F+r 6tmt�,<L6RL2utLi1WUJ6ttWWlYtittiJtA�+iGQ6.?<\W\W\LJ6�Ci63'E2�.tL9r•1j?7s'1aWWt'JQQ'Z'w:Y6`<'�'.,i' WYJW� • •+'f►'!:*.. ''r �r;".w ti`:�;JM► i!�hr . ' J r43itrZiVJJtI/Y•AS6riafitft9ltlJilJJlJtG9:l:1t+.tt]:G•3.10 :«.r.•e..►.1)4.•s•*.e; j�t4�J0.aJ�.��3:r�:6liJlYtuSTxa"�„� �. • •t � ��,� .�e.'+�3` C � i � r �•2e.•��krrn :. ' � r « { t � i � � (j � ; � s i ► � t • �j r•r`,�., ti "� r .s...'.. ,... ,r 'r"r'."v^R'�•� r✓ t -+. �c•''�.' 'rJttt,r y i .rrs•�► i{.sr.•, c < • f.. _F ! ► _ 1 1' r i ti -+'--FitR+tituMO14w�t70t0Jt [� 700t�• �Rl'.DOo001�00utc€e�:n:ttQO'�Z,Ki�j GO-, N�3eJ+wfOOt'd�6nOr .t �It�N• .�Y�1tv:111D . 'qyy�5" O00wTO30t`NO"Oma'O4ONO .* 'frr`iri �c�' �,'i•rr * rsa•�K�:.,Ry ""c rcwami"`d.:; IJ;n+.T•r`�ti-rJ,`�.3`t•';i,U�' • . 'tC 1I,. - r_ r• '�-s �� .. �" A' i i.'•: •• O ` ,ai• � .:. L �. w-. • �.� .•. r ms's. r. • �7"`•,GtE"' a -• � .-1 t�:^P •- t4�-• • 1,.••tL •- 6lti O •'� •'••"• • '•' i • ti • A i • 0' ••:'• l::.f- • • O -t .•• • !- • •. •s -i' • ,t►•• , '.�ra�;ra�Nrtz�+ot•.oaaalo�s+l+.nu►�••oo�•t•cva-•:err«.-t..:tto���+u+.r+iN�+sa��laaQnrue-+ao:j+rz+o�w•,• .,. ..;..;, �.�• ;,r ..�.; ,;, . f.S*1 at.•ml��t� me -IMA+09Y.000 N , r +cis r' °_' +•' `s p''•�'-�y�^� `x= 17' luNtet.� lr1:.i c IV pr.0 �1'S.1`S �eM+r�1�.tS1`N,r1OM►e'1!7 rri d7 •{I.N :. i rt•�:2a'' „,�,/T,t,,�t �l,L7 exNy'r°'f.`+£�+• ! j' �,::'.. ! .� •`. .P'.s; � • • •fa. ' �r v < 7ft �jb6C » , �4.+r,.:[',cn�"1•�, � r .-' 1. �♦i d rl�l N.t -1N!VJ'e1Y51t',+�k r t t ".ST: -tl't ,' �f •_- It Ii t •� ! - j �` ! "jC•-:ice ja2hr � r� �' ;:,C *.'{rF•.ri:+X < t.i JJJU:I:�6,6J �3Jt�3 J _ r. - aii2ZZZzt2ZZG,2GZ Z6.7. WW s2 ; ,-Zr . :.r " ►• .• d QQZwrr.rw.r..►r..,tr..tsttr d JJ= ?•> CL t 1 t.J6.An► 022 00 -7- s r P• P..f.,P.a Ptr�.:Ii a:0s0J'�i 03,. - +.►.: t " r., .>.r .% ?r!"0i/?1t1/IJtiAN6/fVJiJ1(1fVf:A►..t,' Q !CN��'+6i '..fie.+ 660 Q<,c i r Z^Xt JJ:.i..1L..i�.ij.lG3Z P .&J= wuJ' trr.►a+rnrera.wrtartrae0ar (AtRJ►1f0 •,>ti•r :JJllt '•!' be Z ututu► Z?:iZZZZz'2ZZZ2� L7 tt1J,Jt.uui' C2� SS +i.L..t:sU ••s •. •e�:rZZZ r `+re t nr, • J QDODOCJOOGGOO Din- G3 t.0G�6.J6.ItiJJJJ� tY. ••+'ON t,tJ 22Z 2L10Q1-'JuJcltuJ '+cr r5:tt �''`'^ ^ ;, re s � SSz5S�1rSrYYYYY Yi'rY► td,•SQ Q�..i~1JjL 0;> •r«► ; -t-:-7ucJx►-l-f/-0- 0-6- boob.. ¢ococacsr>YcnlnvFusz z..Jaaz�IJ o •• ••`1 - _ - R .,:� ,,, QQO:�LtJJL3J..tJU.1J> > ar. .r. O uW.aJ�irtA10.✓Ia t. 1 ( _ e , �',`'Zc°.�SUJ4LWuluJWWtiJlLulliJWltJ�1. WWUttU4. 4?ttJ..e+l�♦JI.J�ki•c►4�tJ•Ji QRVlLL' : • r.. '-"' `'�'"•1'>'t ° L cr.s.rt 1J JJ..i�J�1JJ..tJ63.0O' ZZ2Zt� t_�Jz"i dIQ3iJ.JJji,lJ2:2SZ4t�T=2 '+..�"tf Y�� `.rsry i'3°bi•^ � r. '' `,. e •_•. - VJ:ANJJ1t7Ct1'St�WLitulu.:Itliitu1t17T17:1)riZ'1:-rr.r.r-Z' 7.rr. 1►. •.► s~'�;t!.'] - S.tfY4. �.l►NtJfVf. �.• +ir. • S40•+r+oaz s:. `•.•^� t, t' 7.Z1►. 6.I'lrS rS;T°°� 0rt•IrJ1�i:/0►..Q•Q4+Z x t+si4Jbdd�`�"w ••'N.�dl�rr� ♦=t► �SL?f{>'CDC:1C'X.7[iCKXiCiCXt/i ,.i4:44QQt3:Ji.0GJ0 t^.47�J 'e[a l JSJJ�It:3:J+-tYF2?�3 r e�. T?:O tli..i•'--,ZY: J0:7.�.r. Z.•WJJZ�a •..Y c. .. i. - � .� : a't ,�...'�.x:>:i!lxxxacd" z?'s.Gk>:xi.7,JJx S'�E'����.z�•.+�d' ssx:nvlY'��uJ.•�. ".�rxx.�:.3..L tJ00'J'�QY>9- •« , z+ s 7 yr2'sgl'�F►ZI�I�I7II:".O�0:10pam rJri 4 atQ.ult?.ut»70:.?00�7•...Zch¢4Jt?fir... r �v - �` � .a.ca � w=rrx=zczzzza'z.Z.zZz:zzmxr F-6.JULJL l:i{.tttiWuju"••�`it•=Z•CJOQ 1•�1�hFi�•JI.:�S�'in1I�.�LYI�i� - E: 7 :'sr �QZ4.1'iJ'iJ"►Jai'U•u.utilJii'.tiuliYlJJ.� c.1�i:JJ7.3�•'70_J'JuszJOO��taa.ta�zu.�:JUL, .� � t'TSS�i'CT7SSTT�'SS22TTF-rr+..strrr...ryr.�rrw►n..rr.r'1"f•'!Tl.�'FTSi�a:li'3 C 7� O 50. S.a r td. _ t+'1•N.h�C.4y�s � 'TO'f«°�ri''M�tsY,lv�r r'r: .d+O:.c+•a•cta.rt.G,o•a..f�o•Da+a:•n�.o•n.0.o.o a.o.a.o.o'ea•c.c.a•a;n.Or'J)'•n.o.c.o,r+d•ci.a•aJs.nads�.nll.aa.o •o •o .n- �•.'���"„_ � ==a Z*s.VM40ioa=.*o i'ruIDZ'M=ul r: e..' N:VNN:V11C�tNNNCVN'N1t:VN^JNSVrV:VN�P'V•V1iN1l1IN71.'V1t�IN!V"V�ItUiNNNNN:V:V1t:V�1t1JN:VN:ti(:1T'V:til + •r-.,• ..: � + � � `,. tn - �'. Q+ra.N.��+'.r�.r��s.y.w..Frr..o.r�+�lrrn'1w..r�•l.a.r.rte•Ir.•q.r.ewt.qr.r.r..►..►.a�..�Mrrr..tc•I.r�t^r r'tn'►e��ir.r.r. ., ,. :r: ,.eTTo•�:*a??:*troatrsTsero•atTa•ao•�11a•�^-���J`{rTf*tA'�`�•r.;1.a:.,'O`.?r1`T'*T^'S:^!t.y.0'T?C!►C':�9' E • w.: 1f 1x7 O O.aNtrt 1+.8r-xt?O•+N triStrt.O w 2!0010 �INin s.,..?r.'..r,+r..+'i'?'re�rl',;;;j•J +s�_'�s K wires _ 70: a' �DTtT0% 0.0 %010.00Z �•. tT0'•A ?`01000' 0000 %0,a.o0.o .a ,G D a O'ta�r-rte wr�e�►� t� wry►► t�wr• .. � � � r J� .r.,•1.•t.r..►, r; ..r.rt.-f-�r.ar.r. .r.r�o-�: .'1 .�.y-a ..s•r.a t... � � �_... .ea �.e..r �i.r..a.•t.r: r. .d�r..lw��..f. ..�.r.rr �t .•0.•+r: .r•r..f - .. - K .. q. •tY` • r, @',•>• c c. Cl = ^. . n r. 6 erv. Wn� c �. r .. r. ... -. - fv •. N. ` r ' c�,/R 'n:, �r.n-r c=err.: in .�e•in. - -wsu -,o. Ja- - o ► N r, � .. � � o � n h w .r N rP o. a. n' - N. r: .. n � o � ' ` � .r, v ' ! P � � r> n - o o ee � � {� A O If. C w O P � f N.N ra {w N N A rl C• f• r .. � f ••. •� - f v N n h N. {n N N .:. b O 14 ti I{"%� i�. V 50 T 311 9861E 8 d3S �A s -� ' OR100«�C�NN00�1000®+••aCn.r.�pth.or.e...roeo�i�Of�GJtsOOOmO•oCeetutH-sJ0'6E�i%�t�+00�°r►Oi�N '- _ . , - e...e.u.►so.o«cvat�.a...ro�®•yOOJ'aR•�.,•..r.�.raN•a..a.,....a..r�...o.r�.d'.TSS�Ta'�'ie'Q'�d.i�T�Ftt�.tmN �' -w •::s.atri•.Ca� � - ,r._ �'"�•rl r�'�`� �• " N'!'NNN1'RNNNR+.tNNN:'T1N.O.t�i"�tarJ.tS,¢ f�=1.sS�tN�tNNNNNNtVS�INNNNNh1NNN�VNNNNNr,B 4 ` Qi3C700t9L�iJODOl�t't'6?00�0007DLit3QOQt:1QDC?[?C7OG200061L.t0007QaDQCGi00tJOOCiQC10 - OOOQOOOCOC7GIOODOCJOOOGrDCi000000OQO000000pO000GOGlOOCOOGOQ670000 �,�Ts•+;• j '�1;`yC :: y,t t1 VI, I1 CI 111tt1:1 11`1:11'1.111;111 t 1'11 t I I t1 11I ttl x1:11311 tt 1.1t1 t1 { i q. �••;Y�L�'a`.,_."'r;"� r ,...rn�..r�ts,DaNN�r+....fres..�arnfna.o«o•.NenoDo•....,�n..fno«e�,rnss�+as�,rasr.oeun�r►�eraa � ya_=�r;;a`:.a.'"�"_._"`�'r� �-F'. z -+-r+.+-res�oeooaDao-�-+-eQDooaaeroaooc00000aQooaoQ�aDaoa0000ao3aoo:�o 0• coo O.4..4•+P4.4SS�tODt7G^+Qot�tN"J�RIRSR1rRN.fRIN�SiJ��INNRiJi�?�t,t�8`�t�tdSJ.tJat.t�lJ+tJatON n aa000aQDooaotr►aoaaaaos�aoDOaDo7DoaaaaaoaaaoocaaaaoQaQa7Doaoo •:•: V 1 o f i 1 i t i" t t of i t 1 f 1 t 1 1 1 I t I l i ! I t i C' I t i 11 sift 1:1 r r 1 t 1r r i I t 1 1 1-i III +'- •� t,? $ r.4..ts's•rr.r.ria.4.4.a.i�.4.•r.y.a.w00.4P1.a.r.r�rr.•c.rr{�..epPt.r.r.4.�•aOq!�avODOJOVDO•r•r1..:.�aQ.4..4 '0000000'OOOt301'ftOp000++�i0000000000O,DOQO000P+.4.13•p.Jj`{BrD+a.f?.D{D.O.O�•D,f3�DN00 ' - , r ! � • - " J + F V # 1 .. F. .Qr #. p"{ ^-thy/f�i 'r[ 1 �• r C:7"YL�us 1 dc 49 IJO) < ®. 111 J.&-t..1Z 1] . i [ { -JUJ' . t P' Q a-�•o.-i W 1/Ja, S ? 4 +! trjl.. : ti, i e�•t' t f jr�' `}, { Wt WU6)u Z} j • r _ $ M »t r,t rrt , sry [t- +. + >�a _"JJ "JI w ac f 1 4C $<$$ri3t/f j Y'..IG FF uJw zii Z I . OJ� t .r..ri .. t, r + �e >• ° + s s + CW (TWO PQ PU eel s g�< aaW y j. „ 1 �:: s =S==2S==SS2SS Y.r ` Jas tnvJvlN.J =I+ i•OJ OCLaO • I ¢ •"eo.s• : VWJYieiliAtlJJftlf tlJt/►Vf r1Nit' =LLi i r UOU) at1'J_t 'x, aW' V• ++' i 'dL"TSyeLIC�'+ s.> . r••> ht �rN • • e � � a. rr{ •aqr ' 1-cn>i ( 2 f � 00»uo + � e1N` 'J�f I � ` �•-y "• F.`, c�cycsc�tr �uv:�ucsc�csfi9a.0 W . Yo=XIGDIA&U- J' i .. : a.aa.azs.. a-, _..: a. .- Y>d7'•YYY>aYY;-Y>Y !°@ie>I3J O>E $Q$40aF MC27 I �► +./�: 0, t 'a t r.a.¢.1-r•.r 1..«�t-►.t-f•t.-�.a•?-r... r.a. seh•tif-a.i.h�ae. .ir. t Oa, -guJ•* ...�0 Q fi-I .f.>$s.a:00.tvJ:�:....+®ax+ >s #-afore,=' tvzre'=t- ZZz2ueWs i G $$s<I..a7', , +-1 - c. •.v 4 r .. �+ �,., ter,+ �� ..,..a • ;. W' . WItJWUJUJUJWliJWttJWWJIr�'JL'3 f ZZ.-1ZCC ViNVJtn tui is 0.;LZ.JUJ . WWaJIUJJJIaWWta.aatJ.JZN..i + r • < °� , nr.,, 3- aaaaJa.a.a.azLsaaa i -►0f- �.c - wizze> M a w 1, lntn 1Jabt a►. XMXXX at. r WPaZVI • VJVt aOWItJWWL7Z -mui w Dvf-r>QY�C3.7Di7QY-OQa+` �Yl E ',S•.' _, t»-„ 3. ��25'SS=i2Z.=Ti.11` e+s7f. } �iOLaO�rQf � O...tr- VI►•�.2G.���CJ1J.sL®erlow.i..�t,-'s VwJViVJc»L86nVJVfteJVfJltil.rDG�?WWWi01.,� a..JJ..t3!rKO�ar.1?vfC9D ur at .r I.6JZZZZ' &R, ^�, ,.,k r� ,• ,- +.► ....y.l.rraJ.rr•.fr-.ar.r-r.r1.. Z■eOrreuJJf;1L700J 1 1-c.rQuGaueaZZu�LJ�iJ :?Oc iLt9:�••JI&UU UJeu •g •-ZZ'Z2.'��2Z2ZZZZ�v1•+eZDruetJ�WZ4J:tLii,StatetOZuOgtJOr�r•az0.ZZ222' 2Z'OZ�Sz61Nfw• e+.�=�•t'r:'�.,R�`yt: ce"sx.f�:"��r�`.` W W.Ulfi.ItUjlUWUSLUtUUJ&U&i='Zo-o• C W'gc.J«K T • tCiZ�O Z• iLNr rrrPrr..�•rr9Dlr•#�IoY-RJ6f�- �.-srew'xN 2+.+ `s� = �e+�iitr '�.y ti��'a •� ��il.J..t�JiJilJ�wt�JJ�J"r tlJ't6ZCJG11.7�.M•IJJYJWIffj:!�UJPINf�C�-�.WZWLt ®.iiwA:Q.4,.Q.�.Wt3.Q�• lr$iQsrtW� ft�'j��'-,� w» r r r;: • 1 .. x, s v. -r .}.Y`C:�• +,. � O a3.aZL%S.'t3.G:Q.aC�a..tOr tVIZZ`' $•'w-J..JPJ..iJ'J�J iJJVI���at�QtY�..f��SiZ�T>I:yiJ+tEUf�t7SZr WStJWWfid:SiNIWW1JJ6J1lJJWICCO'OL�JQQa•1r•0.'+rrrarr+�W�a4WW�dpeL�N+0�0�+.70.7::7'.?O»b$d`�t>:'WD'Y' , � t � •j.+`�'E..u"•' ••' + a � a��r.,ri�.i r "• ^ ' :",•t•.o IV C:WXC"3:==CZQ:===ZCZ=Zb 44CW;jV%;n= U.fi.IJ.uc:O-O&LZuu.raw«-S"G.U.J3.o.aam. A-0- - � j. fi p.s•*, •�'• .•s rt.: .w••"��,r,fr.,yti'�.iur "+/.L. :,re+ice'*•M� : 3 + �. � + �' ( � t � � � ) r T � t -'. yr, f• �. * As -,.4 ��.w ..a rte. f✓ *`.. _� ' {L' } t t j i � # [ � t D �rsw�-'''^1.+r �.�n",r• y L •.�, ,,��• a r J .r�..n . f do ikd{P4C00000`�Q.O:AC7aQOtr►O�lf40S2tfCI�tA1r•.ICtSU1DO0a`R1.'�SN�lyOalN2:•O�OU:t��!O'�`A1r.TNf�sORifP �r ..itatr Z � Ct+�Cr+D7�Nc31lO�+�sl►c*f01�PQa�00•SOOOa�I�c!►O'�3a.DO�Ntv�'Oi+Rttts3�T�Jr0�0>�7a+J�'O�Ndli+O�� • f • 0.. 0.a: i'.• �•. t -i o. •. • • • A f A Ai -:.i • • • l&! ♦.•. • • 0 4 r -'�• •a.��rrii' `' ,.' - . a �w i-.." :. 7 1 A r! <+A.. *R .aw ♦:i 1':40 • ! • i'.•. i ►°. t: 0: • • • NT90•••t1►�lnn .w4+V1`.�•DO'V'VJ'AN•4e0.01189..i9'r/t:N.•�J'D'J'10P.tO�s!'trON.D O•�e�Di`td�•t�IiJ9DJ�P:+fN�eJ+6�N-y .• ...� t � ,•. w .aper ::. aa� t ±' �"'� ' ,0 � 'IT ,Q d `'N1i1N+1,r i►�t'=1SDNI�SN?J•a�'-yJP�Ntrl�tw4•DU:810•Nsif7PJ.aOQ`lA=1P4Qh+a0-�TiN 4*'JJDir+' � ; x Atl1J� ;ot '�'►N ..4 ,pr..•t*RN.'rrJ'P�J1D`9`DS�N1?N•rP�1Ttr1rV». f1w.K!H�1ti s • •® ;l. • V P • •1 . O A •.�.�1• 1 w 1• .►.. - { , <i ' j .'^ '� ,,Cr-•� •• <iNrr,rM�y w:hr.�t> 1f,'�.� ��ll :'{V +• }' ytt+y , +.- S'•4}t 11', 1 f Kt a+•4' NN.4 P9N-4 pti.:" l •4•i. YT L' fi•ialr t y; s .j�i•, 14 y`i�7! jttir ' r3 2 ' OUL1�i:.iJC�f.tJJu1�VJLJUi.?,aGiLi:�{3t�JY r err B oda:e9•D.4Dr ZY->O 2 t 1rrrrrarr.rr.rrr�rrrw�.arrrer.nr+rra+.rJ !tJ'Jr .aC YtC==Yer3t7cz2"1r�1'1'zxz�zYz2'.zQ � �'+ -.;r . ` ,� S tJJS0.6►»>Y'>Y s1�►-F-b-f�YrF.�.i-f-s-ra_aY�M��i..fA.1.�e-O W a _ R � *.fJJJ.1.1JJ.1J'�IJJ QS3.��TJ...t1J-JJ: •e•-.Z.J:�63�daiVVJJ:.i:JL?Lf..1t.7J..7t3JJJf.?JO r ,y, � , ,- �, QQeaLQi�QKQefQdQ:7C?d'fL^ »�TQ ELtl.G14 Z Via.••+WwWueufUILLJWWtuWW.uWtt+WWWWWWWufeJf �'Y's'SrtLY'.L'�Z�C.l'Y'Z`ZT27'hrfVf{.33.SS3.ZaO +-sJ/ O�i•i.2.J1�i'.1.1"J JJ�i..t�1.J.iJJJJJ.JJ r r + r f^ '• `' r `..' J1WWWUJ' J+JJUIUJtULLI JIU+w+rwwwww OZZZZZ0-' WX OtuWWIJJWUIWUIUJUJWWWIIIWUJWtiIWUJiUWWCC ZZ.?Z.�.2'�.'it�ZZ'�••?�'�Z.T.i=siwl.S llr/JJIJItAIi:PiZ O�rAJt Q 1 e •tt+ t�;� :A tJJLYWWWWWWIteuJJUWWYlVINNM- N' SdJWQ h• WWta:r3:lWWtriWWL7e�taieJW.doli�t�:�itrlWvl.. s ! !i,•� �•.�.; -� '^`^ t •.1 rd.: ':%:''J.+trr..ri.J�JQ:J.re.tJJJiI.LJ37_'0 U uU Gaut�CCtAVft/1•AVIVf1AtJlNtlft/lVit/JVItANVIVIVINNi�1NZQ • r, t ice+ "r •,,.•'" ,irf . a4 Z J�J_j=.a4i UUC.?6. J t! 1rr.yJur.•t..r.•rrr.r�..JS+ttor4.xcc<.wfd:6Qe <4drw t 1Q t.SQ4'�iQKO 2 I. t-( I t r I I t' f nines. OOOOU.tY 1'trU.JLIt:;J.6LU.W0 �JTJU.O�9C9:9G9C�L9J'J' C'lJ:9C9C'!"JL�C9G7t.�U"9t�:.°I'7r. - - t - > , r _ .y '�:: j''�,r 3f TI 2=�S.�SSZ.2SS22aU.'1.S.aIW 1J••4a..J..J..si:f.cL.�rs...uu.. - vr�Ita;n✓t:ntn�Jc»vltnvlcrr �I-f-°�aa�o�. .J •oro.o=.ncrlee'a�c:lac�scsnaaoaoao^o ...5,,;.:. - .I, +;... ,r� �' a� ,.•a: `?.. aaoraaa•rstaaaa-r007s•..:a a •'�os:�'�:�aJa:s�s:�:��: y�:�s:����:�:3:9""^;r�'�v`%�; .r,. � bid:IL1c�JGJttl:�yt3titi'3'0°3CIJ.i<a:uW�aJUIu:W`J�et wuJWltlcuu+Wctetuw.uWWLLIW1ttaJluJUlxueuW:uu:uawW - S- ~� -•� �,,=`r;' +t, 7J 'C Qefd• JJJ.JJ.1 JCZrer...r•.tMr.rrrerr.s.rrrrr..a`wr.rr..�.r.r 1 7. CC'Z':S'Ks•2►>.>.sr.yr..«.}T.DCu!�aaaaaacaaoaaoaacaaa;�aaaaoo .. ,. r.--7 Z M-Yr.f..P.�.r.w-rl�l�t�r.M-1J.I.0 3IJ 1'Q •L't d'99�>?�•'S."Q 4'.:1._ - - e-`r-Is«:r•1�r-r,�r-��.aFf2�3s.tsaccr X-C xtnf�ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZrZZ � ,:. •. ..-, _..;.,. i•w�� �:� � - r�,.. ,.•»•= - �•.,:1! •--Sa: trt�Saad*i:'L�CQQiL JJJJJJ,JJs:llsJ.J1'.3.[.1JJ./u',)'7.>.70:'0.OU1J.L_M,'lJ:u.0D.1!'Uc•2Qa:¢rS.Q+trtQ-at<QsJ • :« - C >- M.M0.MM.QCL r1 S'3.Z-mCL'J.D..'S.:'tam0ac.•AS/f tJN V!•Jftl'S 0Y•,'VfJilliVi•Jii/lt/1t/ftnNGArJ/V►JI J1t/f t/SVfNVI J1JISAVftANrR f+w� is S _ Y a>ssao.ss:�xla�oz�sr�oaraoa�»�ovsas�.Dsea�ovZ�aa=na'o�aaao>�alX�oua�nx„sa:r�aclaoaaaoaos >0.0•L1,0.04d O D J� ti 1f,D,D 0, 0' B;d•C1 aLT Or8�0' D •O ,t9 fi,D.1J,[I.G.D jf J7 tI•D: D rt! D.D O C O+Q.4.t1.D.D D.O tf .D O B.t)11.D t a c: '_• • e= In off,�.>r=-,,.te}wrr,a.:`-s•' r- s N:Vvvt Nnf:V1f'•\lNN!V1iNN..VNr1I�l,'VN11N11:VNV'V1lN.1t1J1Vt�l.N'VINNN:VN:1i'V:V�VN�V�i:..JNe�JV:VRJNNN:VNtf �'�., 1 a^ d d.1+1rr-.e..frr..i.�wa+ess �I..a�®srr r.rr..tar r.a..rr..o.r«+rrrrr�tr.dr.srrra.r..ar..�rr.rr.rr.r.rrr.e ; i o+ca•a-cv, a1r1cr. caco,a�•� a:+`saaft. co, 01 •••c•o acro acerae a+rV_ V.r *a or^ �•e-�'��Ta 1k :. �. V t^.O' f-ZDL a'L?-aNen.tom �A, - r ;.n...""r .RK�J>..1^'MNC •' �..r1T M4�-1 .{h .J.rJ-nom' - '. Q. -4 r..4 .•ar.4 -4NNN VNN- NIQ - A orf• .fit►- Af.AI+I`P•!+ f�l�. - . - j 11: of .i.it.d yPy' .•f..�P4.•!.•i..0..1 - •14.•1 r r V f N- A f N fG F O P. O =' f r O •� C N N - '=raw N TO: N A {. f'~s r_ �. A' h f A c c .. •� ♦<< .� N a • 1'+. c . G �• _ I lk r O W N A •I i O A O; a p'.- h A O h {II O p M A- . N rte- 4 �•. O w 5. � t O. CY w N. ^f M 1.. 01 C l'. YA.Q g go . �• N f9 r/ O C- w O (, �. +, .• w h. N. N. h 1 N N iY.11 II {•k r•� 1.1 r, •^ �• .- V' 1 •• «-,. �tAA1�� • .. w a �.. . N IfFYI N .11 J. .S Y 1Q' Y 13 ,/yN� //yy��' r-sa'.�....+,oQQ�•o.ou�u�t►►R+u+'s ss'asaie+i00000aooaaacOJO�J .rIS�4`+7'�T'tts,T'rt�T�tai,�"••t.�•irr+.o�ii�aG000a 3N�r0��3i.ON�SVNNNNNN �,;�* ._ ii1 :.,� M�=- - �& :;F!;a`i,'� � i �T'aea.�dJtF1t11'tttlSlltilFtiF�N'1F.1�9',tM/�'1+t1.tl.tl�D.O-eQRiw.1A1N11'A1l'1Mwrt�iro lPwa�.+�4�i�.l�r OGl^.�Lit3f�F�At!+l+laN.LJAGtOQ'Ojai.�9cD�08?I�t►I�/slrt�?J91►xT8W�9D� / K - � r �. ,. 1 t e•��+,�.., .._ � s ; OOOOaCaaOpDOQODaa0000OQOCQOQ57QQQOOOOOOUDO � 1 �'yTs �� .;;,t=••'*•h''•'• f• � ~'' ',4 -+ '�'i � `•• `` • f -i� 'i f t F t. E. (; is f t 1' t t 1 l• f 1 1 F 1 1 R` 1: !' f 1` F! F i'- f t f k i t f f 1. �tlCttt:rittl�CFCOOQOO+.w.+..�..ta00DOQOF,tOAOaCfG�00000QDOa + a ✓+"+1 ►;'�'t - z oaoaaoaoaooaooaaaof�oaac000aaoaoaaoaaaaoao � - �•,s-ac:��ooaooaa�+�c�tN,rs�oc�ooaoa�N000aof�aoaoca000a • 1 - "' , ' - ,,. z o co:noa00000000itaooa�c�'ooa0000�ooa000007oQoa • W- f :i` F F f 1' 1 11 It I. I f f l i 1 1; 1 1 1 1 'i F I 1, f F l: i F F i t t t 1: t. 1 F t 1 _ • .: ea «,«moo•+voc000���..lo•..��w....,..1�.1�•��aaa.....�oaoaa000. � _ -• .,.;• . Q,S118R:.1t.9rOiO.O�Oil�C}�CaMQOOr4C�OQDQD®CaaaDOO;sD�,D�,d�OrD�r1): l.. } i ..�... -. t. r A f, t3'2 a`1�1e1lFNeVa�K•z ' W WO 1 ( t M -.• t w f ilii lVt.ltlr !'1V ��f�1N�1eg1�t4-� - WUif:11�F�R1•�01�Li1�D• a14 t• r i. Pa'?tt:y 1\�`O�Z� ! WWttuls•rtZZ2LZZ• •. 1. K t s' .+ '' E- 1 o�eJrtw��os►aal+cauat r'wlrortrVIVI v Eia.u. .r.'t�ta�»>ao - .Ir �+DAtVrgilN .II. WF 1 ✓® �t�{LltLt�.�• .NN NN 4SZ tf1 4F WWWwtLWl. � � f ; ,�, ., > � �:� •� F F 1 t-- J. ,• - .,,.+ (l. r••• .• t. l Z ` esrenRt.tyrn •-.+.t.l; y � a• aa.s.olrt►ac.zzaeacz� �, i �, t i r .1�: -. �• r ',+.t Lu, '••Q:.. x•DG?'J' OQ' �NflFt/IV1i11Nt,�i • O.CYOZO' t 1 i '. t `v' :•: ` !' y r• • i _ C O.LlQZrOf3Gi.LLiL� _/4ZZLZZiG'rt' tA` Q4oGGl�t.-�..E..I..l.ta1� AMI a=• •. ,•._• �UJMCL =0055057.,-a..o•e�4et.c{.;. �., i 1 ,r ; , .c,l OJCS�tX�•ol+�' {,F..f,r.l..lrru�ritl; a.�C.O::/iVlatttisdLLEm�Ci3i®® ' t ..��.. e ��, .r, .., •' K �.f� ,�..- { t tir ArL+r �.,` nat-.N i 1 i i•�.i1. _., p,:i�. s.r�O+se :ie4�•H•Mte1��tAyIRiWV1U1%. telEtlM� _ =,•vft/JO:frlldtp•�tt�llt o.�DD�1DO,7, WOt7ati1tt17r.4t�4a,,►••:�e.:i { y t � .+.� :,., , M � .14,,. }=t `;.-,•',.t+,"r'`zr•.= i .t><f+�we' dL ` `ts:s:►!a WWW/CWW�1.4F>Q4' VI@fPtWlntaMMOtL ♦�aGSOGaC3:tY 1 t - 1 •„# !"° ` ~. ,,ilf+rT+ ,.t.i"J' 6iJCiN _ , : - 1•• � •••p.•!4.a FtLtLlAtLit.Vit%i�' 1A1Szt�ltr/>:OC�WSACl1lF�etJ-ZiuOCJ Lia W ' We Or[QOi+°D1�I.�t�I�M�F►�}' wn�ritt�alQ i , ; .. i � ,,r ,a`.��� , , � t�rzt '`.�dti�• t q �r w Wct : 't�aCzutxocwtniti••o.0<2ZZ2Z �a�C1�1-2 ..FLrao.caoPat3i�j ?' >liM K ' Z;QUJatWWeLZC' Q. t3.O0Q:�=iZ�•1•��OZZZ>..i'�Aa�teelo W 1 ,A2s r i{ .1 f ,, + i t -i i t . •s i o +c Z. _ wac+■Ft•-> r.1- tu«KJ.JSfi�Liwul�LiLaGlWsniJtiit�ctt�s� t f :1 i's f $.. L7t�:.E7i:F�1�1aC+[F�<'�Ct1L6i�.4+C 0:^ a• t MfiL3'1L!_�U�iYa.fl.n`�Oa000C � • t � E � � . 1 � r,,. ,i .r �+n�� t � a � Ni ��.:r.:': =, fJi.i .f ZR1El=a'fW. 4 i.w. w1iJWLltitFW1:F1..}R�i/fV1= Ircruji.-.000000 i.r r t j `i �, F i `�"�,` IIS •; •z "` -"`' 2� ; � �: �uFt/.tte i- 1. { 1�lrtlfZZ �.JW,ii.iti:itiFW6:rie? f.�:.S:1tills�tR�t'NS.tt1� ,, 2 . a ��d.J!..�a� rs.•eatirlLlWiu<r}:�-»>b:`Woa.i.c»'Q.ah-.Nas+. od/.i ajt' . , : i `� ` � r .,Y ��,t''�;rdsK,, �,• s'tY�?�,,;^�+i ," .� }` . - 2° i:,'. t.'� . �""r �'�: ,.:a•`�„ ��-.�.: r .r-_, ":+ j :SA.', ettLTX2Z�r'Z1!ZO�S.[Cz�:.t3000DO;�+a2VfZZfiiL"Q'9�iiiOa®U.7Ci ' '3' if9.=R:ittt» �.`a g.i►J.it�RJJJ'L +�F; 'F � j ' �y:r@„"� ,*,•�,',~'it�,,1z•`�'�,rs,'•w'� ��I N ...i^w �; is ` 3 a -IJ- Z. a13:ifl�.=.Z:kaiif.idL6t ZVf✓f.�[t'LA.C.C.�d8:9w;i.1i.;LEL:LiS.�.ii.�DAO�fl•Q'T .C1.,+IGCLCii8t3Ziit1UWW1tJlJltdlF'S3"�9SWS+�iS�SiWlilwtLlWtIJW6tJ1i1'..1' �T'�0`O`�Q'a• � .'� ., �."� i � :' :ed�k'4�'v`,�'•"`� '1 ; •-;'� s• 's,�' - �� � : •, ! •,t,� ,• ; e!' w' <+.�.lF'd . �``.'h ; r i,,. }itrti1 �, �. '^• 4r .• : rk rtiY,.F'ir �` iF5' x ' ~ ci,.:uei+a.srel.4�aeaczsssE;�F•1IIr�easnruwwasuuufsll�JescaetY,zzr�Ca••+-.•�.-►•rte .� �. j �.��� E � i f .. t,:.` : r t � i , 1 ( ,_•.� I = � , �. � � •.�- J F 1 , t 1 !. �..,jy►y�1.: ,•rs--��`5aJ'•..•*: , s �,.1. ►< �'E „� ' •:y„Io•+{__ti,t•�+` ,.. .r�:.� a.'i!y' � `. i _ � r - G:. i i -i :! V : - . . : .. i • .' � t- �.' _ -Cj!� „ �1 , ! �. fY 'fiw�At��:C':`�Y:`c` i ;', :► �$CCCCONI.O!'►DaCQC000':DC`@+�.ef3 Q�►D0®s[sa*OOaa00>QG►Q'NatNS�t~'sr�t fl-tit-IMMODDOOao�avoao,=a00 O11 fPr ' }; :�.V at��` Lir •J , - ! 1 r `. r ! # '�•.. i`' :.�a••tarvaaoaar+oo•�a-a s a,aw• .0j&,6 * • r, • r -,-♦"• --e �.u� , a f. U%E u , fk • - .r�•:.r... :i` Z o a,.•'a •:,:• a ♦-� e r a•• s • ♦.♦.•, 40,4@ ♦ o a re •', ♦F .•: {ti!=4FY1li�i'r:1�G07�tt►.rtRR? 1ftt6F'J`.TNN VNNf0:3`Q`'JO:CiQSJ1'3�Qt`J1111sS�MCt. t�.Y1 Td' .p�`:Ri1tCi+.'DaQOw.1�1`s+r.o.r�3`g+ N �V•OIC►Y11+11'��7'N�are►JN1+ittlt.��at: 1'�1 'ti a.t.-.: j w4i 'ftn: g M' ( 1 ( ` • + :, rz Y r.! � � • ,:^[ t~'Y.••,'�•,�'.a��� T•� i e'='*�?wt k rT+�+rl O�lill�tt+t1EN^�! wta4�1 ..a •� .O.VN N!nNN.* D 0,woo11s -♦ - `t►• •♦: ` i. ♦ j } ' O ! a .1' ,♦ . ,,::i 1. F ' i '} - res 14 -st�i F : ` K'spr Lll •'!�� 11'� ,,,•.� .t. t`� ..1 :•+K.�i!�!• . .a_ � r .t •t v2' , , .�.�� � r fF • 1y ?. � ,F � �i'''%'u 7r-,..• Y } iFJl :w C- ^11� F ry 'i+ ` ./:w i As,e. r .L+ .,,,..Y� 'M l�e�% r'.0 f1IN•I•'a% {i ` �: .L { • 4A' • �: 1. � Ki �w� tiL 1• y wt' ,.Jw i`"� ar Y � X � �l ria',,, • t t - j..--- _ - - ��• 1411.', S'.IR� Mi.� w 1,�F �Sj*...,�N'.0�•R{ 1.y N.n. t 'iL r��yt � ti1y�L��,1•t� k�� � y L. •w'i� r S Jt. a. tit- 2 i.• .a ..1� �F �fF '� � r - -. "' ^• � mooN: G'. ti.. ..�. •arrNsvtvDrr. �. �t vF W ' r t _ dF „r , �• -. l...- i to d C w N tR is •+ •' 3 w�� z .7 z Q .» «. tat %•♦ t �ta�i,.1� ti :tlitl L� i � � ..i r1J..t 2 L?^,�A�Q�t •. • 0.0 o ♦OWL)OC)M+ $C 'Z Zh► t.7- ► Z � LLL Z; tri l,.h 1-i�� �R �ti 1 r . a S - rlt, r JF VfSSO�t�1J1.:..E3�a+�ttt' r Q ;?' �I �t.)Z' E > �3�+aa-. • ,,,� „r, Jf WVIVIt3.ti.R f W» cc UJ;ZZw CC M O; 4-r., tt1 , r+tt• �` _ ti�aa : r • ' ``i4+CJI>Jl1F•1•»»!4111' �r/t+11 S.'aCQU1Y J•tJ JJtw.17C e+ V! O > 4 a wj` 2 rF e� C'iYtYCff�ZZtLWWN :;Z;i:Vl:�t QS >Zu1F-+ttwL +4 /t •�i Jl T:L ,W 2 UA C « = tZ S T ; "�OI-►�.i.'.L'2/:C'1'Y XaLE�rn J: yJ .7. W UW 4A.4_ ti QQQ Qt O:•�l: as T.SUM Meller- $r'1Zo.Z :w Z' t% r ra, o s a 1 ,�Q -1-J �: u Q%}t/f S2 =S2ZZv1Ji.ttZ»>a•Y>tT.1•*Y aF0 ^J_4Y �•-OSO%A."z LA .r vt Iw}.. C -~ S rr.r%r+♦ �•'1:,.twF-sr rl: a �r `s •. , �i 3 L�<R �',7Ox ♦ ♦i• e e �•r� D��'a3'PY3'45T�CY> aJ a}�,U.T_tlf Z EUZZI.,S�.IX/NillVFtlftfiilFc C7 C3'.L' tN •p1L=Z s1!�•�CR}SP..i Q, r/t 1� t i•y ' ,r •; f .� x .r�i4 IICSSdY".rZ7GsC:,J:D0 0."!. ZZDt_ZZ j MX r_== -• Y' n W r ` S :.: _ '•" .� Q O �Z2ulWi���l.ttwwc+.+�1QvF,�lertti:�ttttutWZtt '�i�9Z�F3 '.i =UusM= M utZ .r ttJ:ll�foF�, .`.. �. .t16.•.�ef2'ittl�il.F�M��6�.. Wc=>'.�.", .3�.1'31.O.uJt O. •S' :Z Z LYQOQF�2 XZ:. >tQO«rw.a.rnr.+..cZO=.1��►..p. :J9*+>�1Z►it S J aka '- 7•..0•tO-''7Qa••O@0�:?•7'::lt•QQ.Z?i•'ZZZQt77C'�G.QK�SeS. •.rO�'� ...e U. _ - - t. . �{ 4 > �Zs:1lt/�J'ftJtV�VFlft/IcnVfr.6-rrOO,'OO��>Y.'fJ�Y�C�.O�-�`TYt_1LL��1J ,F: r d. _ _ �. t aa4•.�h:a6 L.yi,-x.,: .«..swrsri PK*►-t�-.�r .,I'"� ` 1> ,ca �+.o •a� ,c.n.� a.a.o •a.a io a.o .o'.o .a .,a:c � a.o .o.e .a � :o lc,o .a..o �a .� .a n,o a,.o ,o o�c.�a9af a�taos»o�oiUs�o��>l � oa aha 7o�aa+� �'xa.Dv°Lt9 ,.s -• - � `li F'• `;-"�1?'Y,;: ... 7 WMVZao f i r, r'V:V"VNNNN:�t�1t:VN:V=V='dN.N.'�t1lN:V.VN1tFV:VNNNr'VN'VNVN'VN VN11.tV'V. �.� , •,' � 'Q �1.I�/t•111/..{�.1w/�{w�1ii�Os4�1wi�I w.�w.1/�IN�11dl�l�irllr•8it�i�lAlwii4l.aM�►�F�f�l�a1w11e1 r1� - r o•Ttro>:*•�-��e����*c•F.�,.�•o�aaTav�o�o�o•o��a:rvao•a�e+�as.*fl•�rc+•^• t '_ - y- '..i Q':. a: .FiN -.. - Pr'F,TtI't ::.t)r►Fr � OMN F1ntun.. or- torr a.+ N -%,t tl4. - - �ra•r''.�+. .ta. s•�...s,�, :a4 .•;r•+a�;.af"'.: 2 eVN � etrn. enrn� �r+1'n •n�-r, r��rssrrn.n.n.n.n,n _ .,. Q A1► N- 1►1� tiRP` Pd1+t- tit�NtiAf►PAti>l�tititi^A : •,� •yar1 r••1 -4.-d . .4-0-4 --d-J-4M.I.-P-11 �i �fwi.r�♦1-y^41�-f^1 �!••i': r. _ ', � _ w.t syr +*-4 f ,Y `N N t w Y L i. P O O 'f � N'`PY: O O {0!: A O d O h A c, b .. 0. C C ••. n♦ -M .O i.. O R1�N A •> � O R O i � N N N: N N h '.N N N N A r1, {! A. !! , Z Z c .• w �. w !' v. .S N 4. S O N ,Rp.�4' { F .r.x�.