Loading...
Item 9 - Ratification of Warrant Register - January 30, 1986AGENDA REPORT CITY OF POWA.Y This report is incloded on the Consent Calendar. There will be no separate discussion of the report prior to approval by the City Council unless members of the Council, staff or public request it to be removed from. the Consent Calendar and discussed separately. If you wish to have this report pulled for discus- sion, please fill out a slip indicating the report number and give it to the City Clerk prior to the City Council meeting. * * *: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ¶LO: Honorable Mayor. and Manbers of the City Council tY++i Janes L. Bcwersox, City - • : N'1414 • INITIATED: BY: Marjorie K. Wahlsten City Treasurer.. DATE: February 11 1986 SUBJECT: Ratification of Warrant. Register: January 30, 1986 V-` BACKGRMID The;. following register is subtted.. for your ratification:_ DATE; January 30, 1986 JLB:fr :mi Attachnefnt. 1) Warrant Register plcuNT $587,334.57 ACTION: of 6 V10 fa r.CDICIm . rm r. en+t ars raa av r m n ov aa -n nr,^ vn r0 T O J W, t 9861l I q3A JL I it t � � E i � ss�$�' p� ,� i:•' i. ' r • 1 { 1 ( }P 4 �.•L_"E' �C N Yt' aG � T > L J •,r .;.�+T���}. � I '_! �"_fL't1 F �-s$1A•-n V'+_'r M�. iti.. GOeDp3�tOOOOeO011'1 .af.+tit O•.tMtalmfON�d000•mOlnaDf.oQf� NNMP'iMO1 NN-1OS0' tOm04 N".dml0N-4-64404 0 F-404 F 44.O.i/%two .fO: s!/►�•lNN.sMNMM�t-Ot-MMM.ONNNNNNN1r�p�Q�0000Nu1�NNNOf-N i coo Cot== ' ocodofl000000da00000000000000000c000000000000d00000 �' t11�f`f.ttrll�llt!'t'11F11.o1'FIIIIII I IIIIf'itI rf ��uev0000a,.+••�ooM........�ao•.I- r -�►`f��- r_r ,. , z O -•1111 +oe R+enooNo••000®oos•.ca,•�as+le+�Of" flo-. o�loaa00000-+-+00000000000.+»+-+000000000d000aoaadoo NN�O�otNQOOOtl1N4t�tOON6trNNNOONNNOOOO�3��t'1t1{I'�000OOONtR1l+1tt�4�<lOON ,,Inil =r -R'� �-���r -. r . ' EC '�^?� r��-�-�+` � ' ::Ittittrttlrttltlrrl.tAtrtrrrltiililll�tlfirt o :e+u+-+od�oaoa0000eoO700000DOaooa0000.00a oOO00000vooaoo � tla'II1tt1 f -• "`� -' ^ �'f�•'a=�_ .�: �-•f Yt111h� \.f R y C- � �, - 3a..:�•, 0`0`M!Iflfef�.ela.ir•lei.fOwf.�f.r..1.O�f1ld.fi.i.f1�1�f•isfl.ufl,+/�Mi.nt./fe•1..I MPjvi < omOOOOO �• 0000000 000OOOOOOOOOOOO�AOOOOOO 0000007s +*„ryr� - is .I . •fI+O.O�O: � � �0 ' ,D�d�D�0�0 •-O i ��.� �'�"+<�. "'r+' e�'s.:�.=4�" ' �: .mDQDlf�mm t� } civ-Q.i CiZza .r cro `` ':- J f• D_. w 6�-a:��l�► 3 +r.I .404.4.4 - i <�j 0P .I�0•�+.t0�Vt r4 L4i L,� j��t f YaY>'MNMf�1 _ '- ► 0 �� M : tj1NNRtiNNW HO � -�a^a�.i'�.•.�:t4'�s.* 5. a (.LL is OcLwtuLu in Z(t < ! Qt, •:COCOC W oZ • LL • U. 1 oaW • • l ' 1 V, • 0 O •bF�i/tv}VftANVlV3:i.J�i � CL •rr "��'!'�' f1 cc dl- &I.J. 00Z eWWWWWWWWDOO w`e •: a;aC Q Zi i.D *�tiV9itfNNfUltRtA�t>:tY ! oW < 1 , `,'`''°K� rte,, "a ' ✓ I.V IF "all V1wo , 1•W, u} wWI0.: Vrc •.tt<6Q4«YYY �.N ViLW -- rti is'�: � •el NJ 1; L1. c7 4010 N a Z4'a. fA c:WOWWO.JU YJW j VfV:/! tLi t Z:�OF- •SSSSS=SS<4<: I •4 •.r{Ltbd LL I z W `+ •WOexe3 eOf�L)tJC�t)t�ti B.Q. LLW Fota+1� i f�afa c . F• t- ._ ,`+��}`y^�"[�+•: � s asas�y5as>u�uze.�r1 .i�am-•&.oln�l����ao:m ! zj ,r '" e ° ' wW i <sr�owr:awWx �Jacao aJAW1. o»_0� 1 s f o .: s..l J; i f s ri}max , -. , �ti .• z 1W oaw�l•1•a.a snSc�suc�wwaae-�Ls ! uz�-•�4cLsaaacLa fjU v►` I t WatYOCI�d' Z tf7o4Z2SVk.CLN� Or+LRIA I SS 3 t0 F� N '; yti `"' 1 t 0' 1, <�1-<.<WzlnOZc�,ua1-� ZOO Cc= >w+. lJ�ac �Z►-r- - , °'�.e iy. .I0:0.0. w,►�w2sJw1 Ln++loNr+aoCsereteroC�aCSZT�J_1Qrs L1JWr+W • e E} t t zzzvv , f - y ,�: "�,• s " `µ'c`:°t�+'fi�vt�'?ra�►�� 1 Laccooci a W<tL(d;;3 Oom f' xmil.L I , c Y: f .£+ct-L: 1•. sruVaJ��W�ODivLUZ CDC z �. �i6t: 1-Q•• t/S�lflftYY4Is1Tt�JW. `Wimt- rs •`i aaa � � �- �'"c 1 Lu.` � wWr $� e . c'• � LrI<ra:s�<_rc�....�,......r..o.. ( =z.J�ac�m< 4it,Doaal��-oaosaaoow >>mor- C3ZIDWoaooaoca • • • n..:�•F -�.� Vii• ,�� s 3sores••«wNxzsr•�•c:�czZZs�Z�s��taW;t�WwwwWcco►�r.�swf.►•v1cn1-azx, � O OGCO®O1-k-GCN` <W',OO'1�°w<W\[,>'��ICj'CtY'CO`.Q.'OG�WWWWWW4C.a.BIWW\O ' r ty2'' TF4'2^••_ i7+ti; Li. D.4- '= ►V1NL.?[NOh.«LiQa�1�h.JO�C-91�Dte7LiLiL�1.��Jiitlit.�LY.Z?.ZB.J 00MEQ-0-. mss- -5 s - z •6}�i*yxcs - ►• MCOa0NO0`O{f��+�D{f�.BOO-DOOG1tt1O�OtflOOO�Q r.11stt'FHOO.OMI►lAO�ONQ`O.C;ow4eyOR.O`O- a li r 'z �x .k6z 1.''►+ {•• ' �_ �rih,� ` ,`",,, ' 2 N�Or�Iif1.6+M./01.a!-CO•rcOOOt-NNu1OO,e�rnm�Drr�0O0NO0�mI-t-�tccloct11ti1-.t'sa�DQ �`ai a . � r +-� r �. -r'-'",.. > �f.t�s_,,� =- r Y O : •- •. • -tl-.O.W.rM.l4MNOICDidlOof"OO • • r • w r e: • o • • • . • •_ • • • • o •- • • •. • � s r a • •. • • • � • ®• • � . • • +, ♦ • • .AN ."•00;tN1-ttl.lttl.tmOOeRS*t�3t;1tZ-rtt1NN410-?t-O t -z' k ,,:r�u' -�: ,. •".. j+O �' .'E ttS.tT.1�1t�.DN -ONtV0�0{R1ONwON•ONN�I'I°i•1C.OM.p�N.•INer.sQ`0`N MP.OmM�ON -OR1Q'N `'� .{3'-�,:, �':arSjx^1� '„f� ,� >. r ��.: - $� •- PP P P- is P 0 P P ♦ r r .��5"n'irvrlr�.`� S"f .Za.+' - y»'� M .iBC: w.lrf 0` N 4' Q• O• r, •r Oa., UM = <. t s v {O. �V vV • �a WZZO-1- � i. I s �.,n� � � J�J<..a Sr+T"y �'�'i'S..+,�•��s,.,i3O•�gf �. ' •.IrM �': { ww U. U. ; ;� -i. i 2 r. kz Q; m•.. • •; P hPWuja ZZ .. w. ` 4yY•� , �° ,0. Ate. 00' 9.1.•�-000 � } 3CSGYYYYlYYYYYYY -C 4c. .i..1 r _ , ,� 1 y � � f 041c Liti'- 2ZZ • ZZZZZZZZZZZZ'Z2ACLC6 �>, �t1 '. .•a st,� f CC' «< • •pC = s • YY SS 4<4�R:4i.r<etQs<azZZ .I.1 Vf`} ZZ a,cLa-ci ;.Ju �. r-1- <i msmmm�mvmm.�.mmama oDO QQ. wu); OO' WME00 1­ZLJ jub- ZZ J_j ZZ 1 b"U6?' OOGO: 't" L: �.r1►ooDJa�.>•r.t2 x ODC�Q4 ZZ�Gs..r�.��I..F.ae.aa•r�e..�►.r. :O:u:u a ; "<ra�- �;'.•-,, , `� �Z �r @' lo1�ZLfaL�iCiWW6.F•LL • w2L01i9W Z=ZWW: Q<ZtHfJJflJVltl�tRvlNf/IiRNNNNI<CaG7tii.7tdJZZ rr.vQQL�CL'1^xtL'Y7CS":L':L�'YO'Z'.YZZZZrWw 7o=11fV1{/>WWOO'WWVIJZr+O SS Z>:L'LL'!i1►•+n.rrfe�resrawa.urrlwrewery,lurw�rr�QCiC'i 1i1 ;, w �. t " `JP:� 'ira W _ YllWAOmO, Law.Q4�YEN:ff.lOO«< LL LLLtILtLLLLLfLLtLLLL.1LcLS47N � ` ` ,: 1 '- s pu �t` . S VT.Z' !•M.fC`.ZXIG' tii iWZZt3 -`96ff i JWWN2gir I owww4zF-1� i u.oz : : •j*� ye.'s.'v- �:. t61' v1vfZOOO+�r• r<,1r► r:®ZY. :.140-l.rM' V14<444:e«.t:d<<'Q< wuNN<» z, 3Q; WL ZZ' 6.I-0-ZZ0011ii : OJI. P &M41 % VPpC1.+rri.nrrriwwwwwwwwdl.YJJ'��Ni�C� s r �` v `�`r �..r:: 70 aZ' rw® 00. *QItA0wwJG9i x.Jx'so vLwMQ-JJ-ZZZZZZZ.ZZZZZZZw: b"•r LiG.I< ; fSLLlWOL.fW<Oo0:WC9Di/1ww &.J.JU gzcrwwcr==WeeitWetCcd'cJJZZLIiI­ <w Q ZZfVWW1JJC0CMtJ9 -IM XUOOWOOUS31LU.LLLLILLLI6LLLLtLLLtLLLU.LLLL1-1-aMOWWN Q: -- O :7Qif.ZZZJ-d' c>:O.�f�'W3C�C:AZZ.iU9/1i"..:.':"qrrr.rfrf.lw�r,.srrr.fl.rr.Orlw/Jff..�r1�'YZZ �Ta !l1 Z SZr+AOOO.O.Z'ZW�►�tJ3O0:•roo�22OJ�1.Jf.1.t.1.J�IJJ..IJ.JJ.J.i�CaWWs•Z20. +' ' kr 0: LA LN 4<xoaDZZi°<m wczao0sz��voza:a<aa<Q«ca <<a<aaa.<`s S•.Do 4c ,'>>�7�": tw `x is C zZ OOLLaCtr oCWwvflha�e4sen at°�tT1eDCO GOc�ue1L�L1t�vL1L�L�t�c.�ue�ut�e�L�c.1tJ e]t�L�L�ef�LVULJ �y wr l;sr�r,ss��rW, �, Y ' x` �}'': �. fi<raj tE r.V • ��Mc�yq"h Z t.i®- � _- T K" -z sS?`- t `h��^n�.� � .,'T{''I� d-+ y. i'.r..k�r 3•' ..I+ `�,���:�. " aw��w,$w.mw�waw�.o.Na.Mowewaw0A0-0.wowa�a-b,,o,wa.wo�awa�o4 .yah.owo o.t�.wok..wa.e:�,eR�wowfawcwnwc�a.oO o�o�.o.c�c ,u�.z� � •�� Y �; .. LLS O ..s+Y�WW:W.YV�i �.SYmmm WW•YO/:®m+V.m/.:Y�ii/WWm:Nm.wm•W.Yr/:m W.r-/.y..YW �tMW��r.Or.Y Mr.V�' �. r A.'r ,�'. :+J '-F $�.t 'i i -y' >N' Ow W ���i\baa\�i\��\��e�`�.�\\\��\t\. ..: lf. MR+�+M�nrnoaa0000O000O000.00aa0000000v00000aooOOooaooOo: .. 0 � j < NNNNNNMMeM1P1P1MMerIMMMRfN1Me'1MMMMMNIMMMMa'TMMMR�Ia1MMMtr►MIrtMMMMM�"�M -, •. ' x,��<• .,..f.r...a.�..........�f.if.r...f.,�..r.1f..,....11r..if..�..1r...flfaf...e...,.r�....r.r.+.��..wf.c..sf.r.r••..... •`• � t��iMLi _ ujwt c ®OG - : ,.11� ooa i $R.•etw j + j f0001 1 R4�YY irf .s!'Y4 a, Y-p�+(M/T'ir >••. Oa r O .d Q� N MStf1.O!-m QO.�NM r �T1lS SOP COQ' O fr', NM L'i 2: A f -a► N NNNNNNN�'ra°1+1� � MR4. tM1�! MA'1 ,t <t' .tt `Y >w < o .0O 1; 1'�•• zs': ,0• .0�9 l;�s��O�omaDmn�O 1 40Z M!M OZZ co mO aD - • .:' Ll 6 W 31t' 0.086 1, Z 183A i IL COW u W,UJ L4 t i .rmtRO�.+Z�.tO00wOmmECm®�ie�ifettt�pil�OadtN.!'1'f�1+.!'t►NOC . �S:VOr�tlu+r..a1•••a�Q00000-r.�t•ipa•+-•�.tS�+r+fN1�O•a�.p rn.rtn S.Oenen a+e�fN.nNs+r.tiae+N.Gr�Nm �+�n.rrr�+YR►te+.G.Ct�fe� OOOOOOQII'-aoQO®S?CDfn 000000700OD00'DOom�af•c OOOOOOGOOOOQOOOOOa000000000000OOGQ0 irtttrrttti t.tlrr+ttrttittttlrtrlr �•..oNu+oon+,e,o.+ep+�+e��000000�e+�rn...»��,�n.o:.o�s000C z 0000a�0000a-+oa000a000-+ooaooc000000a •-Iso.+orsaN•+o0a0000a'o:�+unosNN..+sssa.+000•+ 0 oou,000coaou,®aa0000000aooaav000000ac w t r t t i r i t r i'�,r t i. r r e l i t t for rt 1a�1 i r. 1 t t L OOf>�IQa��00aPnfpOC1000AOp00.p000���0.000000 �, ►- aoaoeoaoco a d � i W� o..t ►. ozw: N .~iN tnu) = i 3>O pouj"N"4 ►l. Lug!! I..-tzz 1 i 'Z' in i e•rW.j W F td WO •i -W<` -ifr Z, zom (A; db.. W3 -z F->wa-I WWWWW MLU W , CA a. R ( mz i+1L0 !• rQ»c't LLLt.L &u. \fA zO►•og W • -4kd WN Cit ®ZNYW> rrrrr.srrr N (J' (AzO GACA -l' NN t i 1 t E2�' i•� C: JJJJJ -qz4c act; \<J CCG a �•Ir•'O s!r<wZVlG:Cf� f' t 1 1' i somfno : zf..d. } W-0 a *cam as.r.Dz t ss.�^2 JwatLaa4. Z.—WW)w ..7J\. I «w ' w aW V WW wa• •Wrrz'Q{i.0»oa' >1••z4LWr+ONfr UCLA LOU. US b3 ZWif�•�i22 r.t•- -tn W644 0411 OiJW t aVffe�lWWi. j Wazfnob-z W=W=WwzW ww"NC ww WhCI!=.r!<uiWr-v.! f t t. t �•� c,t3v}Op�.• a\J= f-wu �y Jot` 2aaufzfnZ2 �izfnzzcfnzwl- � s •�+a.2 t z 9 OL W=tnUj r O: w<f�f~..f+a•a-wwZCtd d� t-►f+tozWNR �: f7Cw�w�rWCWw<z2ar�rrrl.te.t0=ueirtSG:JVItr�l zz=OZW3 Z e-JwCCzxzW. oCl.©LLti:{L:LLL{i> f-OwwZW s bdw* w':►io zmf�tifrvlctLVILLO:iwwwww <GRaJ►- .rz}-• . a<W au.J bw D<w< H s QJ4j=zz=zLtiaz-�•►Jao Z2 t zzs:oa 2" WOZf C?F• CDP owwwwwwWz-awmzwozo aw CCR ? w Z•+W W-3ww�3>1 mzomsa<Jow -0-x4Loo3z.dw zwwwY..iZ.wQ 6<..IV}'J.Qi+df:90.Z.orrlowdYO, = z ui,�,,,xz;��zo'J••.�a�-ae�frfraoz-�a��<so .sacf�,u.zal.. .� a WWaI••14�•ulfrcwwa����aa••»aer�a�+".J+acoW.•:�o {{E i imQanOl►',�CeMc°sNQw IJK'1N fr1�tS-aN N St't't•+N � ]000OOOOQOOOOtO �000a0000va000 f 11,11.tt1 i f[i I 1 fs.ii�a �i� :�.r-i.hnr•i t/wll�.t.1 �tO•y.'1��•1 00000rn000000000001-a000 2N00•+• Za ! 2 M-+ a CH ! w J Iz Luz t fJ! •/ O < L'.z' WJ-1JJ 1 LLz" WA a 0 j.-�4dtd> LLzlw > 4c! z <wwww� snow r! w zow4c yrsrre..refQ : wOm { W Www *m=mQJUjA SW r- www"t MWWWWWLLWO9. 6. }r CC—IJ6b- =ZZz`zo i frzw t t: Ca 2 iJ WO`+ZW Lrm 3fCWW `1 i ! !' t f-w3z•ywvi ' (A WOWM.Z W zZ l 2 zW tiriE1J>=w4m 2>�O>O:LL6t.iQ0`Vf wf".c j4c. 1-ja fc~LOs�xaao laoj<J � 1 =.c=zv 2 `JW W OJts ( ZJ.:Wow fia>C =zazaJJ'O aOJw3r+W>J`Wf�,a< dwzWZWsaf-at. LL.�iRtrJJI••;QtS mw®w91 fnY w W4c`4zca o w aerj-.$afnz.M=a LCLCLQ aLL.Mtn4K..4V)aco owa:= n0Lmaa-wam.a.Q. •f��-azsutv. -svJa-m aoo0o0�o.toQd200000cV:•+UH►oN0000 W..iwNo!soDoom r-0ofa0000w-roN!`Somo1+ z . ooaootr+Cf�a000:i+�►ou+�,cv�i•aoao�r►N-f•oso-•�;.�aaoov+emu'►aooa�f+oos��r+a-+-�+fnevaa - O ass:as-t.• att•'e.iO:loR!!••�.f •• s••`•:•• •'f••,:®•o•• a•ss•s•a:so.soss •rr a oomlr+ago.�.aroc�ri�ol���cs�•ora.+:ntv-r�.+ao►-+Noa000a�o�laoo;r+f•oorsNa�.o:a,•o�o a fNQlf+OOMOUND,Mtn O`o.Dt!N !' ..t;VQ. , w+f'ra r.rr+ ,D+i.D ..fe�1 j►T:11�+ ' tRN*•It1.r.i.tNt+t.00p�.•6 a.itVt+t ail S..a oe. wwW ww wt- ui P2 i >W" i z2Z a z2.1i•��•s rj1 k QOO- W�10' Ooo Wl..' Z OOCAVf WVT IAW w wWW J cnwi$ 0. 2: w:sii'v ow ( td}W W) .dJJJ o t 6-WW'f Nit thogn WW2 O 0 r+w+ > zzz2«rry 000' W 'l w Ywwzz WZ a97o w.t� LICCx>zfrY TJ I /! OOO+c wo wr, «+• t d 00 wa•• ..I,..... .... ..1 O»>: w W O.Uz so ZZZ= o ; W1i:li J,t. Z a•`►••+•• o swGi f�t09r11wW a:�a ZZZO—Z Z *-M-Y.U.U.,r wt DN>ZOS >� CUJj 049449492:=rC . ZJOWww=== .s M ca'••z < W2o= c""" ..ox: owW.�ooww 'd =oaao saa zszu,wwss ;u.m &RRA HJW. GLn exfrWWJJe1 WZ OzzzzJJUWzz u.u..c =z0 d� W ; >O —c== Sw0 JJ Wr cwJJJ000 OLD 3. CLLLLL:•OWwLL OxgccoWw;dt 4c2tiW0 O a,oeSfYWW I-+dtRd0000d�tLLLwf�Y'a+— COO OfAo OON3; os. JYS'JJJ oui=tn�YQdm.%UJW J�Y�C�IL1LLLu.wJoO»d23 *-JJ-; J= &1 L9 Z w • Om0 zwo O Wb"ooxxl daft ; I. Y' • ya•L10'aY o++Q'd:<OOwa- Q' •+i, �Y:JY1-•t.•s 2Z oodia::3!Y s."uj or $,=L o o tt+ ;.D=.0 �O>t.►.s+0Y1}�wWfn>>f�f■.I�ww"1'OJi2.S1•+NWWfYCC 2OCC�"J02WW11JWWW002NN6nNwm:�m000.4 + o` YZZz Y2 7�-+ICY-rrrrrrJ+l.3JtJ21•-='0�00:J w3iZzztA.nNtd} RY}y:'!<-r• ..o.w000�00 =' i Z CCOats.wONZ�iWWO00..tJamC;}tY>O�+Nc2z2ZSV�t-ZZQ••tr....lpp`<CD=1�=3W»>tLOww 1J. o70OWY•.0«.'O.JS.Z379a>zSJs•.•.Ozaa:��LrLF�:,uO zz••••••da:dQC'Y.a1W0W1Jwu3•.�coc�O.i�C••+ �► w61wwOG6100WWtiJtitWWWwtt!!itWY.:L}iL6CD2SS2Y`••I•+�+►+�;'IOYYY]C]CY`IJ'JJJ�11JC9G9U"flf�2$ , mm����o:�mmzt»a�9�comZw=====Zzzmw�ma��st��oa�o�s��oa�o:om�a�m�onmm��o3ora�o ,r f.. oa0000000000000a000000aaoo�000000000a00000000000a000a.aoaoo � d enrnf•�w,rlene�tr+�Anfn�enrn�ni'nr,r,tmr�a�►r°Ufa+th�nmenPne��e�rl'ern:.�enfnenene�,n+ISR+er�R►fie+,n�r+�e�►�+en��,rna+fnt+'�en E i, ..r�..1.a.ar.r.r.r..fwr.�..l.-t.rr.r.r..t..�.r.a..us.r.w.r.o.•�.•Lia.ia..d.r..l.•�.r.•1.rrew.ria+..l.a.�.�.r..l.t.d.rt.+..�..aa..[ E Yk I 'f,,, fa0'Oa•tNf+lSti'1.flt�faf'j`0- .•'I NtMlttfY,Dt►COOOa N Ptl�tlig81► ffi� ,O.eftlenlL"1vQR. mClO-•+Nf+1 Z ret4%;sn6.`i6".°i1341A 4' .4 A.� ��OO&•D Off!` A N.r•l.l�P � f`.r. zCDzmZ1�93� .�� aa'aa' I ....i.r..f.s.r.r�.sa.r�d.r- ...I .r.r.y.�.r�i�r.y.ra .�' .d.r.r.d.A:F .ra. ..tsl�i.•1�• =zz OZ n W ZWZ nom ,zmzv w to a ZM:c9' aov zzmozwww ma o40aa 11 n rr c"r Ll a f. ale- w W 3 tI °8t S3 ' t r t � ..i�+1l+rtt5 U't AP.r.r �ti�0000001 00000acoo� wa u goo tie i Ms - a v•'' ✓OMtt ` Vit• ofte p,Li.rpt ;r �s"'K "%cf •^ r �.'t�•;-- �Y � i- Z- _. � t�«tt�}~''�' '•1. ��' = Z 1 Z N t 2 iii ' N , £1.: ,'4f y�i�..+f�..t, • .r +✓ +..i.y' N i %AI- qcJ O c90W.Ma, Z 1 WW O W .N e0 > O Pet JZQ tS1�ONr z O ••► Wd ' ac> j W� ; 1• +; Y� rt :> tri •> '.' r t •• t t > ZZ is 1L>.J=SSSS=SSS J: •t� a1= WU.<NttJNNVfN6/ltllNt/IN:/ltAU9iRVt:/!t� SS=Z=== P Q«.i' t+tJ'+Y:�• 1 1��I' lM9Ot: 1� N I.W uj <N. • r r f` ` .�,x •�tta:'�r �r� •"Y-- X. N md: J= t10; 1..<ddd<<ZCLO.««Q<d«<`«OtRZ I W !DCS { : < J = f: v r hl (t �1CGre ecc T _ x l� J j" , t!. ` t . �ea�'�ea+ay. rf. Ui LLdi/yNJWiQOm: 3GOWJW�JLJi.7i�tr2VG�Lti�i:ii�i6iLit�67@t C.1�+ ttLLiWiJ11 i i t t� W 2 ; mW. •,t 3 �'�i�.�,r, ,.,C fir• zZUJ1 Nt-2z:a-+ Nu.�ea.a.sssaas>a•».sns•»vllna.3� NOa-ttta� Ceb-tDoo"L 14CZ W t-a.►-t-n.y..a•►-w.ror--r�•n.F,�1�P �W �twwwzz a .+ oN. �Y•4.r ', < �y-: _ ,x ti- - ';,. .. j��.y a ti;•.r� .. Wr..t t;�M.<J=JNi!®Ul Ow.CCi..••it.IeF.��.i. ►.►si r..l�iml..rp.1..aDWW£'�Q•.wr.rG.v1 O. :L. LU 08.4 1t S►-LL=ZZC. Mc=w=o 2wWWWWWWWWWWU:IWwwWWWWP i uJz".j4 z < t- NZLO ow O<w W =ZLUIP- a Ww¢.C.aC.4.o.Ji.O..G6C.C.C.O.C.SC.C.LL • (nQ=UJaaZzcoo i tom' 'Coco Z=Ot�tZZ2Zt�Nb� t Fest N£W ` f tncr.-WWzC.aO. ZM. uJYQt0a.00ZZtiipa.t0 ZW==�SZSZ===2===2=SS=tDWJ�OW=a=WHO' WZ' 2 a3wz W CO>:JtJO�+S<02a+= ' NtC"�' a N=O..{J>•aJ•+r■+ 1.tJi+�JWHwI.��aurrrrsr�tM+r�Jr.a«r.r..0 t17LLt'd t cr.r'rw '+rr, �t� 2" u M-Zws-<� wG b- j %.4q� w 2CJZZ22Z22Z22Z'Z2zzzzzww wN.iWWWUW Wjb-o ?.p1ujgl 'a.t •QtJJt+t�s,.r«yr wow W .-:;`3"`'• • ✓ .ter;. -.' ,� °ttf £' t? = C!W►�+ �i.00i.ithZ•KSN hf.1.tJ��1.1J.�J.i1.i�iJ.i.iJ..i�iW7.Oui +wwO�CCQW CW.t�Q 2W C,c i ,^; r �. y; t��• ,� .rF.►.f,'�Ca.Cx`JWZ=wOV!>XI)O.aaCaiC.C•aSLLC:LLaCaaC.OVlOSWZ�i.:1:tLa:?<G'£a+t<:a.�tL•tCG L.. G: WOGoW=WSo_-+O.<wJW t=douiwWWWwwwwwwwwwWWWWG:waJaaZLLLLLL4977,a�►aT-)*UW>0Zmd :3 �Its u<zaa�-•NLLoata.LLs�-a+-sz�ccszzxxacsacazz���cco:�.vo<ooaJW.�a2u1 io: COt11000Ml►t'a�7O�1f�OtelNOtOLL'►�9NOOO.atlSLtII+O.?�9®1ttOeel4LPO�000ORttt'+•rPti►ehAte'►,t11''TtOOP�OO � �;} � Z..�ONOQQ••1NOt�41'.OIONQiA1t1��ON.DOQ1��9.01�tf1CD•a.rQt`tette.Q+OtOJOsllP�ltOl+O-ON�Q�N.OJ��eQ ,t ,;':�'�'�'l;.ryS��.*• ,,+.:�.c• a ,_ e,•.ers-a••r•;s••••r•••••a•••••••••••••®e+•.•es•sa•••►•ta •ee•e •�OCtO1��ttOttt'18t�ONTPNt�ltdtit+lN1'+1.d _ '�,,:r- ,r ;�xs���, �Y,;��."a-►`.L'�y,•-'�-?.- D N�DOP.��iRttD-i:,tN��OcttiC0+t10.AScN�+.eOtRON•�:VO>tK10tOa a � �_ rr.�� Ji> �.' � OiTNPLl1OsINO�Q�ONtOOS �t�N':. N. NNMOKItJ��+e'e1P�tti'►Fl4rN.+tN1 U1m.a.pNot�,t',ttJ�DNN� L �•'°��c�ku;,�s,�=• :1.4c -tom+i•�w' r .,•;y�2'.. '�`�y',�^�i: ,'"t.�":^.'" r- Mr. _ may' •�M. +.� X 4J.a y1 ppr ��i. ui LU � W U' r � Z • 1 V: Ztr N�raw�.rrf (,�. � � :"":v''e ,,;'`-f'.+. „ �_` �.�+5`,r.34. - {i,IFs.. i ? it.t�Y..Va..r.tts. $JN> £ •tr w e.. 5-. *, z t, { ` r ,s `b �.ary'...-",'••:•.. t. Win 1 d dd O.O. C.O. «tn t: >» tY »'» W t1. a • s i � �{�r} Y. J W- .J.JJJ.J.J.J.tdJJUJ UJJLULUJJW. 02Z'ZZ k- 2..-�r,r i f 1. >- Z r.LLO Q««4<<«d 00000OOQJZ iA-Mmm. U.d«< <r JIJJ =%xw L=wzx== ZtSwN. CMC a. J CLILCLLL z_: t`��•�! f; �,A,:y�'-r es ' _ `'�`9-r `T �+' O W >. WWWWWWtiIWwWWWWwWWWW-C.CZZ W -===U_ N$SY£N :d' ' a'+ ,i'�X c.► =O,%Ofo>tY A d:.1JF• 00.4 oc WWWWWWwWWWwrar�ra�rnr.eMN�i�1�eWitfJtVfyy' WLU 4t 3..7L9.9JC9G@.D. .9C'iGt.ILiiUaLLU.iL.JOWG'JNS6� �-r i`^�t "tPji��; 1ry«L'i ZJvt.7t.JWW �JJ •+NNNNQ=Q � tiar '�= 1 {�R.fOZZZCJ'JJN- 0.00 WW U.LLLL,4K4aWWulaY3r:Y]C VLL t U FrAJ=••sMS,'WwW=::1G9LU�Nti�=S=,1'S=S=====m= S==Q..Z-dwX U.U■U.. MOM 3 d^_J � JJ�mOmi/f't Z � GNNNNNNNNNNNNNNNNNN Q.=CGr�3DOQ OZ=2 >t�>F"aOQ � � f � •"'��•!" ;"'•'_�� `' i.,• 2. £-V e:J t ► 1Q.1�<'<B<aQQ,Q <dQ;<:�6QQdQtOvJOr W W•eO.�3 /IJIN:/tr/J'JJ:�t? 1 g< el VAJU W t+NNN<r0 t•WW l . i . ;; :' " ?,..y ,-max L zv 1 cfi . U et W s:'12t1J�-r•,e-rZZ222t3Q> _ 1 t LJ:J:2� /fY1`YJ>!.>>D► -er a�: .Y K"u a ; CCUJ�1-40-20-3w2A-20- 30-30/lsAisJ2wwk.i+l..l�w1..`1�►.1�>a.►.1�.k>.��30-30. r 0:- itQ<dQQ»'2U.~�.M�zZZ22t00 VSO??•r �rwHtO/ttQ0�1.0- 3 Z' NJJF►<<'t.iiJttCt..tcL�C>Si-M�I�F.iia.►���-t•-M1-1..r-.h- 1•I-0r10-=g3Z3MC: =CC W0'XXX>OOL]Gs.72z' 2 Wr ==-4:4cwY.44«we<4Jt=D-UJWWW LIWUJUIt1tWWLU%ULU:IJWWUIM!n='=ZZU LULUV..aY13UJUJ sJO=7'= <4 II �. ? ^` ° '"f .� #�5';• £222000:0.O.dZQ:'10:6C.40.C.CdC.O.dO:CG0.4S.aQ.O+Q.O.tidd&0.dCNNNLLaWet W-L-wamW-CANN K iKasate*cy=rai �t�+ir'�s'�_� t u .ota.a a�a�o:,c.�o.c.a.o..��a.�o�o,o�.o.toxo.o.o.o�a�o.cab.o.o.,o�.o�o�o�•oa.��ea�o.a.s�.o.o.�:.o.a>o.a�a.�aa�o�o: r�`,'-�`�^:��'9�� �-" n agstaa�s�m.an����ao�aa�c�ao �aoo�xJm.a�oa-�m�.�a�=;=;D=z zz;v::==:Z=,oaoMOZZW:oz: 1). W •.�- 000aoa000000a000aa00000000000Qa00000000aa0000aa00000000000 � d nst+tt�it•t�iKiRienR}tpit!nt•te+il�ttrtRit�te�tt+�R:Rte•:r�lnit�t:rtt�treitrti�tfnt�tnt+if+ia+t�iRilei!•�tn�ii�f�t�tnfril�nfhfh►+itrienn�f�i:�ir:t.i i .. f., . � � [' .r.rd�..t.a.t.+.a.ria.�..t••t.r..tr..t.r..t..c.r.r.t.r..lw..l...t..t.a.r.r�o.r.�wr.r.r.r.d..r.r.r.r.r.r.r.ri.r..r.�..1..1.�1..l.r.r � .',.. _ - ^ .K' ' f 1 j i � _ k�::+ ��''s: i t S4 rF; t Li �t y 7=F ;.t+•.���-..t ++' tir > •�� ms's .,'"�. Qs -s.w�p 1tV%%O.�•W.�L•�t- ` /� /I� N.� /L /.� ��iit��V' i �p�q��p /� i O- : .�N �'1.V. Y.. V!�(1.i coL!"C _4N ( 1. f"t r r rt x R "Lt \i .rya .• 1 •kms d i 1 .% l Y• k S% . : i.' 1./..eW afq-- 2' O'QLCtQrO�aOO 00 000000 ..t: .r•ar.-t.r-air t .s.ry NN: NNN. I „ x •_ " NN' NNNNNN i r N NNNNNNN NNN NN NNN ?z s i !>; to==:za*:*'3Dz m= 9mvv00 cc= zzz r; C 39 . •� t� .1w'rr . c n n «.a on 6 o O .-�:-'. a rl ,vin o m.: G.- h 1^ c r. :e •• m = - n - ^- n,r. n n n z +ra n n n In r. a ,.. a G�^.n n r, n-r. r �. n n c•r e c yam'' K3,11 f ,�•�- Tb�P�1 Y'fN a:! .w OOOOOOti!!?QOM I►m@`QN.tOOO.rt'+DMO1►t►hO.�m1►1+t�f+.+1•+rrP.oO?���lO.a3000P.ytC�Q®1�1� :r• r v1+.l�wl rf.@Ral+altia`��'���'�:11:1ti1•dwtvi'�"� ti�wyadCQ.dDdmMsM�olol'��'rM�11:�+�1�1�1(^�..OP�iP1J11��d.�Q�Qd�A�I• - NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN.l�stN.iM� �t.rSRIS{�1MS�tMt�t•�tNth�+fNSN.D�NM�9'!"1 oaooaoa0000000a000000aaooam00000c�sQa0000Q�►00000000a000m00000 - 0000000vvov000QQv0000000c0000aoaoovQVQe�ov000000000v00000OO a• itt ttiCllFFtit111tlttl111iFttl tfill i!Lt1.14Au+.1I tee'+fnitf 111itfI ,c-�r��Q.o�Msr�'��s��sra�sur+�u,u,o,mQeoo�r+d�•.doMoMenti...�s..�on►......�o °-.�.,:.,--�.�.:,.,-• -:z.,� O �N.NNR 1tO1aT�1'JSS.y'aQt'at.PSt�3�t���TaOl.OtSO�OON�NNQ�t�S�`'!'ONNtQ�►.QgOOOr��N�O�lON�� � . �z'r{`+•r':stN��� � -^�� O COO QO00000OOo0000000000QOOOOOtt1DO0O000AQOOOOOOtt1QO000Q000O®0 Li ! i tl Iti l 11i' i t fit (' 1 1 1 1 1 1 i .r..o.r .��Q ooO�t�OOOOODw.a.r�e�O •v��1t `' �R ri t' `.a`, '"�' ' •�•-=` - .. <. COO •rOra•r�OO• oQ-4=04000,Qa��D.G�GO�p=O,t3�D�f�.flo�OOMQ�OooQ.r.nRo,O�Dvoo .r.w.vO.rO�..e..�w•r.r.r.r r..� oeftQ.�•�oa00000.Qa c, , ,,�� , s' y ,+°; 1rr"- ,. ...ate, r � rte. J 1 l ji \ u i • ,0 � ' j cs n� tai e , � `` , "'�-�` '~�.'_�S' - O' t yd i O .! i •"-r:;�"s'c }'Ef Tey ,,��t }� '` '..nomw`,�,'.�`�;'��,'. } - . • � :3. W to ff9 \ r Cs:O` O[W Vf f• ' • t 'Z s f' a ae i '� � .� � -�''` �„» F � rte. ��4� r`ar�f "'y. 'S:.;s=k."�•yJ _ � W W CL'WO 4A I OZ W , o J GC r.a Z C�Ck' 1' O'.' tR 0 •\ t O 14L z 1 CL [ W O` z ' Z Li"-' 4 �,. jZW 2WWW * >rZ' t r-ti:talw > � I•t.� o Zo[ • "• ,:y , y��t� <Ti.'33<:lC2i 4oa1CCIGt1.'� N eCi��1 3 Z4'W6. OCCW , <\ r»� sOa:� r't�.� yv---.. a �.r, •c k <�; =COD'j�f�O" ELOC fYfY C3r0: �JWWWWW W W4US *rWY.W WWW $ ►-tn .` mwmVl usL aWmCL WWWWWLIWWWrCS-3ZzXX Qt, W.dOI- OU <Q 0 WJQ , c 3 0 WI-. a.r *t - c - •++ r.. S Y ( t- 1 f CSS3ZZ'S2gSW (OOQ�iQto1.� W_<� i b-C%fS/lgJ24' Y.dW ! i O: Ca U.L COCD ..� -•. l` �r Y� .s..+ -4aa i.- SLn • OVIOW`IQOOODOa®3i�SO.O.aaa.ti , `f�ZZ9?�1ZS�a CLO-mCSCL6LO2 Oma. W to t C<:<jZwtNWW /W: •: NJQOCCLWa:WC umavx�<■'+O a.Wc�Lzc�ssu`o Lili2CI1N' vi3wHQ\t-•ZCLCLi.t�1.L3 ZWlf•-Qu`� ^ir :'' '` a ,.-?p'�i�%�u�'"�' Jl 1 tLi+-�sMWW�F-CLC'!LS C9C'.lC9L9C'�L9• e3ZZZZaCL,N>Z2r10GW \CaZtAar+a4ZZZ0' Wi i 2S2trf<.0 ti*,• o a� j' w� :.'1tu��w_?'� J •CAM.Irt(dliAJ''2 zzzzzZzzzo)-"""'"u. "'"u. JAW ,rd i/fwwowat t-1.ar3Z<W� ° CL93.7 <Z.aC51 '. cry''; Y-` ``�t•�. •"•'•��~ 3. •st i .rtt91�+•srrraw�.rarr+w�.vQ<6 � 6 Ci •..I.Jms3WKC9E; Z`I-Pw uj Y <d yCz.WUWZ�a• ,t ti + '� `'`*`+►•+= . r ;,: �t'ocrt�-ioysMZaaac:a�.a�a.�uaxzzzf°.a'asOacnao aec:srnaz�nc�asOc uj-1- cno W6iWfifuL? Uzz .JZ-ZZ' i JOQWW WZWAJWOZ. ' r :f - r,,,,,r: �'i. 'v,'` �"• ,is w. t/1WCtiSWWu :.JO:9�1»7OO.7h �MC60.CF.arrr.ICL'Vfi1uCL`i.> \ i i.1 Ca�Lt'°+'.sC'.�.IC�C�1eS3OtW��►VJZJ := t.s.� t7'ii '»i �di ' Z' ®.iOO.dl.lrwlydC0.Sd6.O.dfLCLi� I 'c=CwwWw \ Woo-%% ==ffWQWOWWz1••=>- w--= � � • t �c€-t,�•f�x•'x W: z ;-W #WWif■W s • • s s s • s •60CC� tr�Z»4 ?WWZ>WZZIL..t�:LtWW` '3CtY..r\ O� LJ�N � +.' , +. F r,>,� Z D-' V\WY\\4LF►�I�F1�{.�I�.k.l�i.h.l�d`WLLiWWW • er, � Wtl1Y�VtiR<�1.eiJ..,iij111..1.dSJ�1..iW=S3'33x:�ZZ�••O�tZz2O?i<O�V►oe�S�Qh��ZO2.�a.oA�luzx .�'� y,x �*^,�w �'` �a�` � '+."-" ����,,��;r �,�d�i _` $, . "x u -iQtd<dCr4wwwyiwrrrrwrvwNWWWWWW,J<rtOW<WOCJdQCCOWQWtdJaoW�OO"J®LWS>0��0 .idC9JC1.yL7i-rv1LLiLi1, WSZWiiLL1LL7�/fVINVfVIatdJ:�a,<S��iCGJG9iLCLa•utR'lJ..iQQ�6iJ�.1..ILiiWTQiLdZS j ({` �rT .... r•��,�,< t, `• �' •. �� �` ?:.�L �;-�*�� �Y¢`�`�, i��...ft yea; .r�,s��"`•�,Y�„u".ti«`. COQO� 3A�C3'sMNtTQ'Of'I�eM1KFC�M'�OatO=at01►0CDta000'ONN�f3ONO�O�t.!'0'OQO,OONQt*1OCOQ••rN0 : �•-1r.sE z aoa,ome;n.o�--.asa��a�aoo�►•+cnN-o�asQ�..aoa.coa.asa.•o�r►ossaooaoocso.aaoaoo�soo � �t r'� f �- �,:�._ .�,�.,� .,. • „:.a O' e•grip w*rWwesssso••o•os.ago••o•oo0fee e•os•o.♦••es•o•••:•e••• •• 1 -� ;;-�r.�� -�._ � � a' NtTQC�N�fSiDQ.OQ'tdl•e�!'P+4r.w Nttt�N.f l �tte10`O1t.?'�4-NAN'rmw3-Occo- ':U.4'7DQO, O%n R�, z f►O.OMQ.•iN�1►.0.0.-tITN+tll.•imCCt' . c.�EDIt�M{j1O'tDIf1NM0'tr1M'�BMN?1t�1��{liP•!�?'{t1NQ�1e�HCD'Q!'�i{d1if1�T�OfV. � �='t '£�''i 9y'cf'jSag?►"t�, r,�,;. " <' N'IQO`�i'tff.q.O.�tAffRN••�f+T ;t�.ao •O' i MOdRi Q' , ..I.yR►N: ti •�N+IN d • +d�¢'+It:l : �t��r .ol t•_`'t �a�'1i:�j►~InHF NN tVt": .OM; N i'�� j N d -t r•i � � �• �. � _ ,a sa. ii•.[y a• � -•!yC F,�"E: - � �uuuc�c.�vuvauuc�uucavuc�uus.�c�a;� a•a saa�u. � uu. � t ` �'' �:� '�'=4 f`�-'�`��x�"`�'��1�^� arwraaswwwrrwwr+wwa+a+wwwrrwwwwww: J.l JOOLJ �ms�szzzsaex�czz mxsx�Yxzzz as aW.Z- .....z ..- ` L i..>i-rfeM�o•-r. a--f�6-f•-M.F��-w.F.l- e�t•f.f•.r-r CLIL OOCLO.Q.20 C itn: , o pw- Vtit.?:�GduLit�7 CJ.iut.iLYJC9uL�GiJt�iVtiG�Llr�. 0'0 :.ic�o' Y; •.1� r •N tif, :tJ ;� x �F^ tr ,...,� . �'+?+�'"k �-`'•.ti �r.. �� WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNidf- t/f1..f..W' LiG� Q0� • aW 1r aa.," ' 2 r{'e,F .. 1J:..JJ.i.3J�l.i.i`JJJIJ.�JJ.i�tJ.dJJJ Vf:Il J1Vl 00 • •W LJ .JJ :J O. WWWWWWWWWWWfi1WWWWWWWWWWWWWAwee wwj" •• om' ZZ1ZZ *Q' • •+ , ' ` - «�s.r .-" ,r L„� N coca 41iQ49WtJ49Wta14itdtdowtossocdcato900(aWOW)-1,-=C:WDrrerr.sO.C..`w• COCo 0. ®j =Z:L Z WO Z• 3` ( f-Jr.aAQaru !w&m;nz=U.0 %a.0>>a.WWJ►..r: w tY1f VS6Ai0iidiHClfNi/fN9iRiAVfNiANt/�iNV1Nf/ffA(RNNVfO2ZZZY �; �J�11�a�Li 0� ra1Ni�M•i••iR W YQ +Ca«Qt.«t<Q«4<�<QaeQae'a62Q<: t tW<4A I ••J 3VI0rf=XZW:W 2- . OW r"^a�'.,. r'+ +ss''{�t C9LIIG9G0L7G'SC:lL7C'iL9Csi.t9C9L9L"1L!' C9CJL�G?C9C�C?CiC9399 a PQLtZZOi..b-NOO6aNt�lf®tCWS.CioJO' �fxwcr•Q L 1 . ZZ:'�2••-+7�tN OxQWWLiF.�ZUJNO.S>Z Qw0 �'t"' "+. ~ r +• i4 �t OQOOOO1300000000MCC O'OO.000OO7r3o0 Wt8:t1.24<k.i-.Q�t2Z0 w'ZZWGwtW l�LL % ��ri' �~~ i.•.,�„yax htr a t� � . r�. cat=JoJN ou, "Moo O ..-y O; ! •r..IIL7Z'OYSF-Z S. WWW WWWNJWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWLLJOQ> WS.T' WUUILPQ N •t11N0'''42iiOtlfl� W O AZ _ s aa. _ y. �. ■r.srrsw+.�.nr��i�irrw..iv�rrwv,r.rrrrww�..r.rrestMO:�W> �► Q QOOpQGQQCQOOCICIG®OOQYM'WW`11►F. JZWNVWWO � � k c y � •t�Lrtrh{sua'`�+` r4:. .• 0. "� Z Ju 1•: ob- _io-x az2�ZZZZ2Z22ZZZZZZZZZ22=ZZZ2WWw2<QO.000<Q0»aiOarrF`CAF.�rrv�ISENtY � W -a`.L•c«a.rca:a«�aa'aaa«<,Qaa:a<`x= WZZs0Ooww-caasss .1 zz acWO -• " ...�-� .S.x `-•}x'3=7-c..►;„� :3 's,z•' > VICAN GAt/tNVfVItAtRNNNfACANVItNVlNNN6NfRNVfi/1tANH�1N7t1lNtJ9NVfV1tllVfmiL1F•®�1�b-1.000»Z*VS$ „r- +- t[ ti ti •+ ! i" V i {{ .a � •O-. Y y�� i VV� V.V V,V.V V-V V�6/.VVV-VV�r�V VrCVV VW�-VVVVV �VWWVV�V VVdVVVW VVVV ��VV •. • _'.:.''n^�- VI-•� _ 4''"�-.R,•. .'••'•�- � M o. �aommcaaommaomaeams�srama�mmmaommaa�x�ao�om�caommmsms�:omam��o�cros�v��aaomao�acac� ,� yds•. _ ;,�,.. Uj ooc0000coOco®0000cC .- 0000;Zoo 00000000\0000�0000a0000`o\o\oo\oo`000` ; T t MI's11+1R1MR1R1R1p9MMMMR1Mer MMMR1ef1"Mel Mmm MMlrle"mMt*1MMMf' MMei1RfR1MK11*fe+tMMMmMj"MMMMIp vld-twlmldrriddd-{da�Mn�id-1ddd�ldw.1+�-Md-��fdridw.l�is�d �iwydddddddp°ir1.i..1+'idalaw(al�lddd- � � . ,:. G a- .D f►m f?OdNA 4u;%.OP►mQ�O •rNtR,.!'tr Z' N NN NMMMM MM' alt+ M'"-r 41-r 41- S '.= j < ',_ N NN, I(VnNNNNN PyJNNwwNpN NyN�ayNNNyNNN yIq VYN CYNN � � �m.M.'YI +V:N W •V. �:. gNwqNw m.lf�i/.•q/: •Y Z%•V�� •Y'�I �..II..y�m:W y--NNwqNN w/ � _ S. �"'W - .` rY 7 ';A_ C Q v.- Sa m 7 h a t• CISL O h I •: f. 4 •. m @ Q Q' IC- h, .^ T W f: h <7 <:Y1 O T �. fl d •._ _ .. � � tath Sa h: h N n1: N n Icv PI Pf r :•" +" t!'r: 1'� t7 < < •' ? d ^! < ♦ v d lY t t. t.i. i7 If ViRt t a86t I�I GjA mai' x ...L YM\ atS J t`4f`�R •yyrC 'F� .'N�+.�.F s • R1J't�1t�ti r i Z 01700p t. t `r�u•I r_JZN=t"!�.l.�.;W«�+r+r .�Sr&t'4w.s.'; Z. ONOO'5 • r _ Q. 000 ! 3 x 'c. 4c coo �, :.. _ j. � i jj I _ ;^w t .. r' '. x �. ` ,.fit , �.e "'r �.:���•s smote^" _ _ - I y �rx >. e3° h+� �,,,,r,�.+a�jp..;r• :^�s-.T.g^ a v�'!+s_• _� m »�-� i � moi,• i �� i* r - ` y4 .. • .�.s»cy:• . z. ri!'•C..;r'•. {ji (;ir91�..s t __ �'r� : X57 %yam „t lYsi�'`^��+,na yai.yt`f •tip •._. ���.� ; CeCLAs- 17s spy LLiO i [[ � � c R . fig cL...r •,•T`�••� ,,' '.is:r—S���r��-t: O.G.N .,� OSK � - I. �, h4�.�w--'q�''•A ••+w •�'+rtw Ty}t:i� i IX. s� if.S r i /� �,. � t � ��+' ,sem L"+t ' 3,.�v.:.S'�: '�*Z7."'� ��•�� _ � .Y.fltt: - ¢ I tt'„¢• �"�waw e it�.,fi��:7� G,�,it� $�aaP.."a�.✓. -baa tw- i [ f.�t�'<.��Ty� tiJ+y ~"`� =i'r � a •��aH� as�ai' - _ JA . _ . ;.l, a< t 3` i.. -h k � '' -. t•.ti� si 1.a aet`: •� ,.Y * }ia a c -.."'a'�lf,7-r*• '�� y{...�_ `"'•1'tr-• •L-' F 1►-rR '' Q1w t31Ci- In ar n t 3'• ••,��-+ s'rd2 tda 4 �aaiasi en: - :'. i7'• -Ss "'}.6 * :'7Cs s •^ a D _ { ►' #-,fit •y;,.ar �Yl �, Y 1 � t - x {. •.~a.�R �'riy.%'T,t' ��•.-•FY �• c ��^ } * xx Py^Y,,,Z"t., *adxs ..au •'4= . 47 w f � A "t x as s4j a•a ,«w°'y'C'�'�'�}A�'t( • �. L?z � � it � � � 'r err •Wi +'�:.�a"ai=4 rs pit#�� �� �`. t n '� ifl- - T." ��.. .�. '� i. - � � � T' r.. ayc `t� qi i!i K;=: ,y 'i'.n ^�iG�•a�"•�� � 7 1—• a..Z LLC t - /x Otrt Q' w.- po. it1' a v4iK ! +^ MFS �� x}i3 ♦'. td0 W. Z �` {ti � Qw �' W �. F �'t.� �i � �\.'!� �•}.i +��.1^•�1�, �•�'.ai.; i1._M{. 0.1 r v.,l, •r^ay w�i' a'i Srk: Cw la 4. "ZTIr '"�N"'"a"S? � . ..10 L r• W 0,1 W a (A r. tft ttt +., a =tia,.r .� eY.aaa�iwi . ..•RF Mtn w s.'" jz y -iX lz r _ t s a 111,. 1�rfay.�'- 1 -�_r a. n r ir,:h _•�' d isx'klt%s't•. ` Imo' 0 =zoo � . v:,; �.. •14 � t� '4 ��-'F�� v�,'!•Y: • .. �.. wio cc�o; i f . 1"f"Me + ' � � 1 i` T r • •-` IF It j j ill • il: j � � x;,• l i v i��u ��tc !a 'ar�"r'�": tr'r"y.'+ ��' im�M/'.�/ i � f' g•,:a'fT 3_.liil��'£'���1a�T� �� 'i < NNAI. � � • � �'