Loading...
Item 7 - Ratification of Warrant Register February 27, 19862ENDA REPORT CITY OF PO AY This report is included on the Consent Calendar. There will be no separate discussion of the report prior to approvalby the City Council unless members of the Council, staff or public request it to be removed frau the Consent.. Calendar and discussed separately. If you wishto have this reportpulled for discus sion, please fill out a slip indicating the report number and give it to the City Clerk prior to the City Council meeting. * ° *: * * * * * * * * * * *: * * * * * * * * * * * * * * * *: * *. * * * * * * * * * T0: FROM: Honorable Mayor and Mfrs of the City Council James L. Bowersox, City Mara INITIATED BY: Marjorie K. Wahlsten, City Treasurer DATE: March 11, 1986 SUBJECT:; Ratification of Warrant Register: February 27, 1986 BACKGROUND The following register is submitted for your ratification DATE ANKOUNT February 27, 1986 $510,878.22 JLB:MKW: bj Attachment: 1) Warrant. Register 1 ACTIaN: of 5 MAR i 1986 ITEM 7 a Y • 3 ' -� ,4a ' � n � r� r �^� l'r►M en � 2� ED .p �p tT.+.r.r OD OO J O N.�000 ci+.r.+.r en c+'f J 00000Ptu NN NNK1trl ety p�i'et p p - -.r-,1..rr.,rt000000-+.r�....�.taM�N-�ls.O.D-r-o•r.a-r+�l�r.A�ts.ti.r��..r�-t00QOOts1` d�0 �.p..O.O'.G .@ �'O Sa"rR1M.r..�.rN rel ti�.ttN•r N M.tJ.tR1 �'.D NNNIV N �t`.0.0.0'.0.0 00 0 00'NN ���x%7D70t�>a�7D0000at�QOOPO0000000QO00000000�O��D�D�02iaD�fiOC 000000000000000D0000a00000000000000000000000a00000 _ F OOOQODOOd00�+.,r �+R1e+LOOSO.Ir�O�ert.lr.fiNtt���'OOenOtVd"�COOOOOOOOO.It� 1&'r`'-'��`•�'. a�?�„x�'•��-2�' - � . ,F z a00000p�oO000Q•.a-.a0000-+oo..�ooQooflo.-r.��oaO000�oa000000. ..,,,�,,-..��-f"'�`- s. ...-. O 000000000'O��+tt+NOOtiLJJO�ONNONN1�tONJ0005?�JOOOOOOOOOONtt�` , r �' .�R`• Y3.�s&^ �; S • o" 000000000D000Q0000Oopoar0000tf+ovoQ0000000aaooaa0000 i ;,. ,�i'7?�•�� � ,- . '. 1 1 L 1 1 1 1 1 F I ! 1 1 t 1 i 1' 1 1 f l "a rIT i°r �, �r;,, ;` •`' 's •-s�.r.r.e-�•r.r.r.�-r-r.�.�.r.r.r.rO•r.r-t.rPr-r�a�-rp-r.r.rr-e.dO�a..rw�ara•r..t�.r.r.r..�. 1 .;� t'�"`s -` +c;,i �� _ �''•�,�,� y,,,�;. < .D 000000000000000000%00000rn0000 '10`.000000000000000.80000 •Wr J o o o to .O o"O.O.O.a} N • t.I �\\�\�\\\� .� fH V: ; � \\\\�\\\��� Rh :ar ate`. :s Maw TK � /c . sJ.O o:OJaaoJ�a u: as r JJ o olrr.aa�o o :rte. yeK9.c .: ^�NNNN�NN.fN t7`' Mk ! N _4NNNN.4NNNN Z !' �""'����r •wr NNNNNNNNNN m N9Jf u LL N NNNNNNNNNNLLY � i. .€Mr ve t?�•r- W'J WWW WZ LU Z tF Z'S LJO nth" rrrar� ON F- 2 • JJJ'JJ um - F 1> i F' 9::1 �'? Jls NZ ! .7 •;rf:/tNNHvfJ..tJJ..t, � ;/!J t �., �� � ,_ .�.� •4.� -,>, r .c« •tfwwwwwwocooO • u - � ' .""„ ' - '• JJJ.:FJ'' UJLUUJ,.: =J %,x0 1-J •viJfNNv1V1Y'Z'S.YOG SZ xt etas. www cid 0000.1. Qa=OOG Q J >'CO. OJ' •Z=23'?.2aQa:aQ i < v��� _ r "�� t�,'��. v��� �i. s#• j xOCx.xld'fgCOWWWtrWLAJJ-Jz wqc-102W. trr •�uc.�uuuaaaaa. gip:: ; . s .c .sL.µ'�., is t= Y'2R . .i �a�+. 9-YYJr>:ilW dtucJ20'000aa<1 OW <% I -' - vin:S�CaGaCs dF+ i '{i� �M.•� ` ! dQa�dO®L. 00 \Y:W+r+rrrrW ti.tlJ .7aWJQ_WCC(AU0-7':].:)=mm 1: 1 1 i; W fi.tl.fla,t3 :/Y:/fGrl •p}C`Y'Zt�Vf z;it.00.WWw2'zr�O.f3.0ySfiLL r Z • "Y:=�,�• ; 0 � 1 ZZ2 3W ' JQstaZY<LN 2■+Zaaaa�.,61t/f i S22SS � •Z? � , ' � �'1, s,.Y Q F ( 1 ! i. t't. a0 F I WCJaL�L-M-M-a"0TJ a' •a�a4a 000»00\\\\\J�d'JJJQCr h, i'i �. :+ .,r: s• t4 s errt.r Z'Z•+ wwwxl"4c. 1 OSvfG aZat7f SQ:".Yr Yd'aY'3�3331�tJJJ i W d• =Z2=]CZZZW;nW0<4 '=Xo:oaiisz'O VC7.uQQCQa:a � t► �1. lJtJt,lJZC2 .%o Jr-WWwrre.►ec�c.�Vc�c.�t�xalc�cXxY��acC�W �. _•r��,',;h,,^��'"`'�'"�'����''.' M'•; 5333 - O'0tI1ZtUAnLm jwj tuil ObJ.?ZZZ�►� j QaQ .6YDrY}Yp.x / }• cwr"sti tr _ ::; ! 1 4 31C ZQ LU: WWWWL.4-w--o Qt+T'Oa Q241.�r.�rrwHQr:1.i�1..l�i.rl�I�►�Hi�i�s Qd4QQ ' " +L� M4f rL_ Z.\z •Q J..IJaScJr-r•rr•ve•�- a.LLa.aa s�1 �:� rr-F•1_F-1-oaczzo , at..a-aaoaou�wyJo}wwwzl-Wacaoco' e . •• • . ;>UJI z" Qaa¢'¢:u.uw�l�..��o:ri�f�e..Eu.Zaaol-'z�'ooh'.�sw.uasw.,u:.u�000�t..�..r.r.i..a►� ,. ,� �c�•„. �," ;,a.�, O F�I�NF��(YYYNV7WQ20wWW»WwQOC'�+OrrJ'JJ}r�rOCCid'�YYWWWWWWwWWWOCO � T,ytr' • �"S���yq:�L; �,r� - V .;7it/};/fclf:A'JLic3a¢»'cAG.1�►.a.QJ..yLL0.1..2.ai-X09:��.Oc,�UUcJttJt�rl.tL:L6ilzZ2.Z2�-2: � 'v°""�' a' ��,.r,:#' � '""'� �' ' ( , ;�R`�i'•'�' a.,:'�„4. L�.Yrs•` pry%. t, c' ' t�.Ot�l�etlY'OOJti00Cl►.Bt�OC`C?J07D.•100070+OOON1etRJ.dOC`.OR+N�f►�t,p,p'Jc0'•100 s,.r+�j r �'jy�•�` Z .Oh:VIS.r00•-�.1O�Q.I��..t.ON.��r00.01�0�00.^r11�:�10J.OJ.l�r�1OMt�O`�!'�1tiOQ"n'O:r11Y0*t t�^�'..rs�,l;;'t",al��'r.,;.,,'.��:''`� ��u�. �_ • �- • • • • • ► •' • • !' e • f •: s • i t • • e •- • • -•: • e i" • . • •`. • e •' •' • s •• t' • • �' • i • e • � ,�.• a1�syLr�.,- •' ` '?45_ .-r `• t :a b o �Na�.. OO ��a•sN-r r►rn�o O vx�.,Aowo"oa Opo i+o o nrtioM no�,o OO•�oa..�l.•a,�.��. RiNi1'+1� R1.,ff•'trSll:�Dl�.11tt!I►•aNC�ItiSOttl..reel..1J�L1tn.QdlVN•rOC'7CQcu1t'r1 tteM.�O•r?J - �„'�, u'Yji�y- � t Q 0-4-N;ft `ct --1' N:lwM 4)+1.f`2lJti T p°J••r� 5., �t« �£: 3e w.y rf. N CO.Wz _ Q �y 1 t 1 �.1 r Li=�.'+lt.yn '�3iV�b" °�Q��t��• £ate i i x. 4=c�-+• ct.�r�'i fix+ wZ.`1` � 5y '• .-.:.Ar. Q" OltV. �•�r�n.-� ,,fq .,,. MW 4C., a "f Ul1f :i. LU 7- z z ii ' � � N ay'4"�+�''a' rt-' L . iYy 4tw �� `r.YL•i� , /y ^Y• /�/a/^� j �.J.y'°••• jK'�•'3'3yfN S(Yf �..y('f'�•.'� S: f, ✓sem • •: • • e X x z z Y aaaaaaQacacaa caa a: ;�� k C�a, C�i <W Jxh:cfi 'r' �.{�T. •7w�7 •+ �0=0 • Z • 5...Y t :.,L, J• �,. ka�J,;03 .Re yZZS3-..�3J' • ..e •;/g: rr Q n�:isII3}37'�17�'�YSYYZ3�;r'3i1 0 t rr•.+.-AtiC.�c`' ms`s a`� �"c ti..'t'- JJJJJ zzzz , =W •�� Z LilWLf3WW1�L�1..lei.-trrrh+Z+1JC.�7� •V?v7CC a Zt/fflfNViS�IVliYflllNVlvJNt/ft�lVff/f O °. S�cz'":v ci �r"u�inip.x?�'tr 1% XX Z Cv1' wwwwW0000:5 •NV!(JSJt�tY: •1-+ 2f S' Y' �rrrrrrr.yr.re�.rrrrrrrrrrrrer 1 4 nsyi yid'�ty':!�+.+ari� Q WO 00:70''0070'0 Ji t1' /fr..1f1J'1JQJQ'.9� /�:dall a: a y,lLLi.J.'L LJ.U.l LJ.lJ.t1.J. L a= + F x [ rr-�s��"r'J srt�.q;sa'Y' ? Z viz ;juuu'l,aut. uz%juu Ulu) •dwr-�f 2G.r- -+ � �! W. i���.p,.l•• .r.s�Qr,.,�r► ZN' � .,7•a�-'.I�ytis;.tx, 3 )*'� •,; ;���.;'"` ex- `r.,, t o. WS 22zZ?o�oa0222J>>»ti •Jvsa� oacz:aaa:aaaaaaaa.aaaa y . a gra' •' t k �r� _� •+"���� '�+•���"µnfv+. �4�'^, S��`�"*� �,• .• • • rrerr.rrrrrrrrr�rrr.+r..rrrrOJ A a t r a t u 1"�P ,:f a ?f zz'x J z . '7-Jl'sC1J JJ"zzzzz2zzz,zzzzzzz 0 "+D SifffwWWWWaQQ www<i-Osco Z00:700, -i if ^JOQa0000QQ:: V"t9S c-+Xa000WJfN►t03Yi-fltZ.rrZ.tr2T17:zLLe�0Y�10'Y'000:00CS0';0Y�7'O�'o»CY,Q0af0i'1»rS' Zs L<LU C a .:.,` ar ,s:7st. "i A.►+v+ im vt�•t:et7rJ .^} w7SY ,•�:- , XX O JJ1.1'J •� y Or'-LLi�LLi�i.LLrW..LLi.�•t�LL.r.Wt1s.LL.+LL.sILitLrO c r a x yaa a' 4t3 �vx^ty+.%t:, Jaa�d =21f .L J1�' 1f ZrZZ20�I Z i' ,T ,ir"i+""•A! i t,f 4 }- °i f .J_ 0 l'- Z O.CLSCLDrZ2ZZZOOJurrrrUZCJYZ►+��0000.JofJJJJ'JJJ.J.JJJJ..IJJJJ2z 0 J7.9 W 22 ZFaa4'aa O'70"z'.YZ�IaIJJ!'Yza.-CC < Zc<QdaQa:aQa.Q�2a"a ` < r+Z > WWWWWvlNvlNv!<4QQQd'QQ'tL:QtT�iY'.13"J�"�'..�;^CrSICPiLIUJt,�t..1CJVC.]t.)C1UC,�CaUC.�t?EiVC.?t.YCJ `cr 'c��;.� ltsa•�•�'r� "'•�„`''Yc•yMr' 1 LL 0'• Z'•/i � a � a � .�.� i rbt �,�. 4�,., f � ����'" �l•�h�V�•?ich�" i GJ i . • �r tYs.; r a I .. <Z t i .•• •- . Cyx,tY.F K _.. c,�•cyy.. .ri.- aa}}asa,rftF ,i• �fc eaw.r W. Q 0�0.¢�O O.f3 D.O. p.C.C.OQ.O O.cO'.0.0 0".O.CQ .:icO�C+Q.D.O 0.d.0.�=C.O.11.0.0�0'=0'�.C.� OHO O.OcOOd. Di rc ya s:E o xs>oMZZ10�30.=Z oV,=':oaM:»oo'*13WMJOMV:O r:a�30O3DM30-0J0��an0:0Y�JD�O�a>var�y4° r�y ' Qw U1\\\\\\\\.\\\`\\���\\\��\\\\\\\�\\\e�\\\�\�\\\\: rKtT 1 rt tyre A 4. ti N .7' i., AAfel`is AN.AA(`Arr,.TrA!eA1�tiAl`.gf�l►,'►Ar�rA'.tarl�t►AA AA�!�f.. NsA.lf�le i'{�.s} a + t. lY•ai »..Fh.• t.+.'c[+t° Cy?: t]C' at NNNNNN!11NtVNNNN:yNNNNNNNtSII�thN:VI'V.VNNrVNNNNNNNNNNNNNNNNNNN- • s��r Y" � c i= '' �;c it. 0.33:\\\\`��\\•\:\\\\\�►\O\\\\\\\\�\\\\\\\\\\\�.\\\\.\\`\\\\ '' r` .• ° _ ,,h" '„�. • ' - 5` Ute' NNNNNNNfUNNNNNNNlV11NtVNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNtVNrVNNf\lNtlNtV r r H y � z`. C't� MP Mt V W r" .•is�` r f \Z Y r4 -'Ti i ft,s iiit,' 4 N>•T h .. w ,ch�y'ti�i°`'i% �z +bw �rt+T•c k'Ttc1 r � �, . r [js r r' •' S Fs i"r 'r",��„E; � �Y`�. t i... � 7'.�k4K�g�� •rr m,1t1' r N., tnJ Lf1.Q -coc` -4N^nJ �'Z. .� Q� p, rN w ; °f z� f ?w4 M -r7 N. O:. 00: 70.000�i r•r-.�-�-�.r-1•r .� N �i+4 Xy,_7`.+t� Ln U V%t^-'%V%6NAU %U%U'W%tnU% UNtALfltrt Rf1' N !!. ! ' �•' �+`s� > r ti '� =i «Frt� _. z Z, =1 ce'. Jo jo:v= jo :M:0 -M :O V, Z=30'= 30'.»- .b: :0:0, 7 • a tit-.�•a"• `` ; :.• 2 ' -••a ,,, - x «• r 4a ` I -ZY 13 sv qIn as r, e Ir c.r r u r O. NO.eQ.r�rt..�f►41.r.tt7a••a.rONMOf`.rt�e�ll�tite..a�N.tt�1`{�f�00•r.�aD.•+O•a1►OJSOO•DP�tvtON•rr.+R•..t � =,"� `. SON 1(M Nti�•r.•o.r�-1 Q• �1 ••# d 0' �t�0 •�.t •�Nr.s.�:�l�C r.r p000 ••a,0-o.r •m•r,0 •+••a!�• �'►to ,QaD.t �T ••r KY.t S�s,10-r..t _ NNNNS611r0`SM,OLI� tfl.•rtV,d�+N+t'S.tt.lS3.r..�t+'1td'r,L`',C�.Ot'�1NMrnR1.rNMMNMMN.r..r.,ttllr+t.r.r�+..t�v+M � • t:70i7DJP.000�C?c3oaoov00000aoo'��oo�DawD�f�ooap0000000p�000OOQo3�cIIQo` 0000'OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOGOOOOOOOOOOOOOOOOOOOGO00000000 I t t t 1 1 t t !' t t 1141 t Cl, i' t t t t III i 1 1 t 1 t 1. 1 fr Ntrtttc�i.?OM'.tNO.INtt�O�t'rtM�Kt•t.tMe�.000M�000000.aO.+�RO�+Op+NMOONt?`O.t'NNu�00.ON, •� � Qooaoai�cs000Qaa•r.•.�a+�'a000000a0000aaoao.roao...,oaaaooa..poa-.-aoaaoa -�'-j ,��,"``'��-Y � � yam. O, 1rS.!`NNQeV�+!"�1QN�NOO,aMON.!'.ttit'S.t'00�°�i.rp0000�OSNOOa►.-r.+.+NNO'OStd►�000OQ.f`.t rts�r ,, �`'" -.'`: '^ ,r a coaaao:r+Qoaa7Q.e►o..�a000aaooa0000vQ000aoporoO000QOaooa000ro:goo >�*, .t��`�:,�,��. • s v` ttt►'Ir1'r!t'1'11/1r{arlt'tr111trr1►►It{rt1:{1111111{1tlr{{{ 1 ,....� '• .fir,.• u...�.•��.�..v.ao►....�..�.�....a•.�n,....�.�0obpob00.•.�.a.r.i.r.e.•o.r�.•trr0+-�.,a..a.r.•r.-a.r.r-.rO�ar..o.rtTOO�•r �ra''��.i..: "" r� r•�a .� e� < CtO,0000�7000CQQR1Q..rQQCr.a�v0.•e.•�,0.O.0QCQQC000QQQMOQQOQQQQQf�OiDQQM�D,O.OQ .�- � i � '�''•� � s� . * - �. ! i?�'t4�';,i'Sr.1",-`a'`'Yrj,,iF} ;�•r:� .. r��:•• `�•1 -40�mr'k.�idY+✓S c*�•17.r � .✓c <• ^ to N s W d' SSD O OG • ?• :N � ,Ir" "�+ `' tY: S to F+tA i 1 NNNN a w, to `. tY. •-L W N \\\\ ;t. W C•. - Y J• O aU" I W i NNNN �� U. Vf t , :y . e a c +JO' NJ i p a Z r .� L t ..i W W i. @, ptld .J U co xzp ' C. ti r cc ' 4 HF i • O n.F' ".rU» r s i I*.X A w' a LU' LU Z m 00 {- •• yr i1..• CLLuw kto U.- aW N`+NN uir Z i LL O b""d Z to � IAZ -noo i ►- t NO zzzac. W is W .11 >•n• ca•rr.w9 U Y= _" u\ta0' 1, S . g 2 1 a>=a.0oww2 ' a : tAV/wi wLIN'''�',L.e i/ldZ '116i\W? U �CLJiZ,JN W=t,,,b,,. i w U; : O�C'JC,'=ia'a'U � 7E . NWx►- _ ( I ,,"' ., a ,a .� `3" �r-�•"vti.a .«''�'�'p r•�k O: M.;wWiL < a0c4cOxw : =:V1UU tA. •t/1 1 1 WX i •r-CLYatAVf tZ W w WWWX N it X, t1.r• -+01-Z t J' 1 JQ3:-td.r • U�:uw t•.. • a Oa : r.JQ. YY=SQ Ji vStiN . I.i:L W -'tz Yr' a.�r•t :-nky, Y N' tAWi-1+ X=00r-4rw 42:0 •-MJ s tDJ`-# W WOO:Ot1Ux i u<rzccdowx Qom' bw O W > ,x •• UJMO-c K. �CVZE-O v# r CLLJ t CL ' J.\u.u6 x .juUXLux - 1, -, ZA 1 070414 f z wa CA>JJJI-�tl' cow>r- WyC\WZG W WWC•. JJWW 0 • 00000 wo aG WWXMQUW O 'J3 W -C W` < Z- 03 Q=LY1- ZznctnztA . m0 &A:ACD r+C• C. 1 Zr- WzzUaaaaz t- w CUJL*UA JV)]CW' �J):AFr�CC4 ZZW` i I -G. ujA-u0 QC�Cce Q '-J J UrtJ� a -F -U1- 0 «� � OGW V)W- N • g �• 3 .',�t* s.'�i4s�fty��y�, n :7: =U/1tL'`'z.90LLiJ1i: tAUA:UQ.Q;Z'4 � vltltYaii'Z'\Na-ZO'�UaV►QtY1� Z11aWNvlCOQ' a. 24141!' Jt�tZi- '��;:.-r.••v a.,•►..�`�ti••=v*" .-. •-:.� WOWv) GCWC.1+ 4di3'Jh�3Z j UW ¢t.�WtAWOOWOWW.'iC 1' r"�f3tl.�i'�.IWW$ L9iAOZ'LLZ lWQtAtA' Lase i wa "'4y$rkt y •7 �' , �' `tL F-3'jO..tl'=: Z:JO.U'�501' O`O�O:\9WQi•-�"O t��GUxW7JtA tS:Os/i:L`J�.,3•ZOJ.•ah-� O¢:aCSW'O �+���?`�. �4.•��r''`'"ci�^i�'"�' sr i WrwW" Jt9' LANW WtL-s os--O-1z 1 t.a Z�tH%J:it•E\wQ►sF-U'.J'.�"J�Z`JF.U7ZtiCs.3S�'iCC, W'Ou.;M L JS/r40J'.J•w tf•tl { i .�O••rQ. �d�tJh-J��► O +T$' Z rr:0 ' t%1'rrOCUAroC'��Ct.�Z'WQtir••�Q<r4pn.� \ �C'QwWWt11YQQC.1-tLld F -i.•• • i6iLJa:.lill.�Z6w 2ti'Z` ' '' yts,��'��.�"�y "3" ~ W' JV)O:BiCZ: •.jM, Xt"01: Go' UJtA C3•YVTtl'SW ZJ'3YO 1J J ' JJfNI-1. JOY!' ?:L .erg js�Z " s'c� ' 4 r r ,.. Z O•tCG1:+ai �C'1ti10:itaUJQWOC'�aOCL�.dW Q<ZLU&CDi--w• LU YQZC;O-WJ4rrrZzObf.CCD mc)-WWW4ir tA2ir.lL'J'LLi'�iU.9r. )"1Oh-L7:r-+1•►3'OOJ3' '3�-<E':t.J.ZiL.YOB-tiJSZ�!-:zJ?'r�I+.Jt/f1�,�DEi..►�:OJxO.,Z r �. ,�� # � stWWOQWy< QurpLLltLOCO'OWZQ:> a-+Q�WOW\W\ti`OC�W�•rtdlOdett)wQQ»'-J�00E-rwW�WO vrt tnf7>�Ct?'^� 1r.S„�;t< V e'1s.Sa37xQ.J,o3ac3�C~aC.�aYwh-a..-ia2XV)00.0<;CL_ a l.==.VX0Z1'u.aEJaJzs:L"'o `` 3«wis r „-4•: a '+' �. . r �'��� •72' � . pry/ Y.+'r.iF, a r t- x+110 I%tr4%tt"00008900eD00E-ZN-40ONP-UN'0M00MP••SOW.it00OW- UDO00O-rLAT.O;CC`FYO.t1►�NLL1���f Z ,ON OO't9t7`�NOON000-� 17Ot�1�t�.TNNON VO•rQ'�t►.V..TOS d�OJ0.7JO00Q DN Sa.tSSO`•�'OaNN.O• i 1 `�:�i»L�•Y�r"f' �i`:•{�;'14� •: v ::a �: a•rs�s•�rreaa•rr®:••s•a•••rrro'a•ssr••ra•:rsss•ao.sraa-s•siso;o'•esa' a =,x•c �,��r;���i4�,-�+' �. p: 19A��:i9S•r0`•�O1011.t�v70.OSa70,�7Q!VvtSs;Y1.00�1R1ti1�'-•o'JOT70:7J0,000.P►�100`••a3�y.O;t�Q`ti7`v!'OO.t � r�_'•�?�4e,. ��t•�.�+.r����s.�x• .0 = N.•1^JNJ'!rt,0ef1NONMNNttl�:tl:dtitVS••at1!OOQ`v0-+.tNN.D�0.01+•OI�QN:d+�tt�Ul1Q`Qtl►l►N :�►'0:9`O•dM�Qin,.-- .k.•c��?'Y,»-. • � d. '*1.�-�'•0-�'J` ^4�'•�i. �Ir••1R11�ttV �:D.O'",0.0'•A�L-+E1NJs`t►.i ..e-�>°1N •d••i.rl► .•iS:V,9'll.Oti•NT ! k`�i^`y+,.T�.i sq, - !� tt11ti ' -t ' 1 �', .,,s ,.r: n. � � t'r'1 ,i' •}ai�?+,,:[p �•�'. .w* i�! Na til S' E N. � r '�( r ia� t` • ctv a ) T lid +•�N •C��+t�• � � - - ! ; + i �� � b •r/ f Ytt,1•+�'[ �jy,a�.. a.r. �r� + IAJ #• f t t �n S �•� 1 f _ - �. i 'li ar tai �9 •.v' : '�M. �f,` �ye'34?....i �""". '�I4 5.`�b'"'�hsS. 'yy�,y�'v r. -+ C.WW f tJ)UtUi!t1' U' WwW N s'555'; r.,Ski'teML.'ter:. '�: - •y63'• ! JJZZZ Z a U7'�-�O' rr..rrr+r-r LU Z ZZ Wcoo i O0 t]G ", �v4aS t-,}; s lr7-sM7'•t e�-tr- . ` ± j t ,� ; �• i `� .s. ,+•.t x s J. ,'+. T"Jii. G•mer e J . . Q''..i" -t'-1 ' F- J JJ. 7: _ 'cn ai L' 'S,• h re.. ..» •� r L3'UJU' U tAyGOGUUW: LA U) OLLvnr�y.'y Laltii wC':`'ir� x ZWJuYZ''•2' QCJJJZZU. uj: e..► D.rrltuJ .l1i •'ate t- u. .is�� tt'JrsP ;�'S. �raaeer:.. 00 QW to a+ rr Z JJ > L3 ra+Z U• ZUt-li-1- rJ WWtll ZV! r ' r ar1 §x1:14 r•.'ti� �+�x•r �•�yy,gt ; "J..th- �S` .� '3.•.L000 0 Z »' r • 04.* 1' `r Y Z i % w I1 te)W�ttu t� iT i+'4rb .y W;}bz�sow ! tY1-�J •WOG.)U -+ V1V1U' UU6�Ja•+' 00 t-LLtLars.r '„�> tJUU SW t a'rr�v,ra�$ •l" �' r a:/Y 0.0 ZZ'+-... ,•,�_ ,r'+.,5����,r� 2�'t.a;1,.1��+�at,{rr��,� � ._.-t•r! G' 1Q:Il:/fJJts z 00Q.• sZ�•+•rJJ' 7s.r•1J.0; 3014 OZ. wool � =�'$tY7Z'ti: 1-�- aa07152:zz=3.L)UJ' OCattl'OCJ cr_WL .c=-.JJLUUJJWv7xuX<IC 4 UY..L=1ZLONJWWZO?LAg-1'7:�QOZ Z LyLt111�C"J-d3U63zYZt�LQJW'ZfUUN'O- y' thQd' * daCLA 11'tYOC]':q-.1i �ZZ 070: Os'XW X Xz<JJOJ V1 11 Z'0 F w:r 244, :t w.tT v'• J ZOL9"WdQLl0.0 9CQ JVlO'CJZ"S't�'YYr+: 141414► • ►Q:Q>Li.tLtl.Vf1'rr Oma, ► • •00-+ 'a .. .fQzt+rr) Xa,•rx y�cfy�t'TL4. ir s tJ•�-t• 1r'iY7�C:CL'J10'7 !-1"L,JJUJ.1.tLF-. b-L".If.JI�-J':i100'4Q73'�.J>' JJ1'JlA J. r';➢rrPr r'ytie, O. ZU:tL• t >t30U.. i1 L9` • U' H •tr3L9C:lLr3t? a; QQ'QQC .Z'ZOC v7.' UU•J' F- � Qa4) t i -'J ? a^ f ;�,` r,.y�.aa.+�tif~�� .� arc••i' k{» -.y' ,' J3. Z Ly- s •d •L+1)'�23:.YY>•>R Z Z 00.U. •911JJ' •Y •11.1113U9JZZLA J1' l3 r.rx.r eaWti1l11WWs' £F�i Y:3V Lnmuj it 1 00'%TVSLAW7]V1700'OWWWT L•- .'?: tip tAZCAZQ •'('�j'eJ�t.YY J2Q r: 0; 9YY Ole OCL. w YS:JJ-+JiY'1'.Yt11] 10 /1l1•JJ jlZ2`Z.11J1111G:� '3JJ-+••f373] 00.00'003:63' ,r , :rr s �w tt s , !� Z Wt�F-SCCOZ6�C O:Vf2WWWd'U:31-7ECCtYo!22'Zl"Z'I UVt3U�•-'2=b►0.0r•+4ddQ33WOUt7C000OCs'-3' I� �� r� '; +° r 3. :L` 0'•rr' OO'd:<.1J:L1'.iJO. fSYJ)r^+QQ.B'QL1Jt111JWZ.";G Z-r00JYY311tLJJW.L:J!-+1'1.�JUJQQ••r..r :,e'�� 'r4•.,� .�� y} h•23�tr�3�yt�m��� .^ Q >' LJUW X000''MMOCIaWWWUJUJLLl=?2T_'ST=�. rr«.�r+rrrdurr.L�9'�1YYYY'JJ'JJJ�1'JC7Q'V!'ES'�gZ y`d rte= arc at��.-;y,F `3t t�,1 r . ' '. +. r t; mss' + r iy ✓, . ` 1�%tx�3 io, ,�f�-.Z�; -, O + d.0 � `�s'`+!'N�.,.mr� � "'•``r t`.< �t V has x �;�&• � } ai•..r �. E+c lx J�,- .w-*i's.,�a: �.i ,t.r��.a. w .o"•arc"14.14 .a.a,t!•Q .11'.14 p.a o a.a ,o' o,Q 14.14 a Ovt?.00 a.p.0 arc •o ,c o 014.,14 .o •t7 OvA .0'14,0.0 a: a' o 14,0,od�•Q •G 13.14 o t .itY Y i �,» V� a: >a z z Via» >� �a ao ao �o >, �a �a. n ao m v n Z 30 n Jo a s3 V = ):o �o ZZ x� �o n �o >, >s s3 0 �0 �o :o n: v �o �o �o ]o x� n �o t5,< • s,ti 1 Kr a_.' tA. W' i•- J►f�1�L�►l�lrlsfvt►ttilit-1�:I�L�f.;a�.ARh�f�RAA1�lv.frf�tif�7eL�l'e��.L�L�.A1►l�I�I►�1�1`t�t'rLrts'.l�a;*.Iti:i�f�lrt`.�. +� '�� - ki- :R Q. NNNNNNtiNNN:1lNNNNNIVeVNNN.Nth{NNIIN.VNNNi7NNN11NNNNNNtVNNNNA NN'LVNNNRINNN f€z f r i 141 a!\q\\�\`�\�,\\\�`�\\.<\\�\�\\\\,\O\\\\e�►\�\\\•\\\\\\e\1\!\\�\\�\: `�• r F s+*, --i; ^i�.r . Y NNNNN"N!V!iiNNNNNtJNNNNNNNNNNNNNIINNLVNNNNN.NNtVNNNNNNNNNNNNNNNNNNN ••, +.i ±^K'`t -z'� �- t b''�"�•r' �'?a�';`� 4- y }1 t i a`v� ' s� '',Y a'r 4M�.'.t'i- F�) r•, �at.�.�� .ws </i- r•t j (. . I •1 i J...; 1 I; rj /, tYJ.�•� 2 C�n'Z i�iJJ} t { _ : � a r :: rf C•,t�.l:" YY✓R a. �ti �•"rti-�•' . Y)�d }y5.6-'f.�A: `+ - , ! { 1 i j�` >�''t�`�. C7'y 1• ""�S.G inn �`4�•' r„ . ytt � e���' :e�rrK".,,� fa,•f�y�r '�"i - M�?` .OK+Qi'0`O`..LNM,Stl1.81�.�^Q Q.rtV M �t` ldti.9/o 0�0`O-+Ne+L.t .0 1V-VVID tRlll S :t� 0; Mig r r13``t a + •; as; s?i�y ;pa's.. ti A.M 11.0.010 d •0 •O.O: t +�, n r e : - t`' •• y •- t Liit11 lililtdti{11L11t1tilM fltLLltlltt:LttiitlalJlULti�Lfti Lj1L 'Ln Lt111Ltt f1U1LL1 LItiLL11f1.:� UN LL111 30 1MLtSlt►hE1Li� ill :11{11 6St, . 30 �o�o a�: :0ZC n !o":c V i1 tiC. ,ar a x �tPYrri�isr''+-e{ } :•oLru►...r..�o`•ar.�...s�eu+�ncrrv�e++oe��oo .".-t-Ir+.r�.�NN o�►o�o..�o a•.aN•,�,r•er. s,.no..�.,..�,..�•..... aur ou+�+�n ati P � •r.+�.1 K5 -•f -r �-t.d•r ee'f �or+'1P► ,p 1+�f 1� �t �0-r.0+�-•r 7D •r.e-+� -e t+r10 N-�-r-y.r+� •r.r O� s7 M"0 �+r`e+ 5:�1 Mf�'INRTRf ��!'4`N��lvtR'iNNNtVNNN�FiNNN.t Nt+1NSNtW K1N �t�l.tNJ�1°'1.QHS.tit'.t.t.t�t�lP+P�1o+.tNP'1.OI°'t' 000000`Q0000000000`OQOOOOOOOOOOOOOOOOOOODOa000000000a0�OOOQO' OOOQOOOOQOCOOOOOp0000000OOOOQOOOOOOpOOOOOOOGOOOOOOOOOOOOQO ow tllrrtr.rtl`r�lr+rrrlll`111r1111i1r"It1: I111'itrttrrt"11ltlrtitl tl'�N�OR10`.t.!'Oet1..t••��p.pweel..1.!"StA.I•rORtt�tcrl0■+NNt�tit�tt�.Den'.t•��.rp�+r0000.1tt►OO•rO.t�O.tO`` X' cocoa: -400-4 zoo 00a000000+ -4-4-4-+00000000000-+0000-+000000o00000000' { O' �-+N-+-aO:NNOONN-�.iNNu"+�1'r.l,Nt11000Q��.+.+�.r-+.atmt.!'O�tt�Otd�ONNNN�10�1'Otf�ONtt�tt�S�t' � o`.000aoa000:noo"00000'00000000aoO0000v0000vovoopa0000roov000poa t3 6ri• 111tli'I11111,11111111111111'11.1,11,111.111111111tI .r.��.r�-��'+r�vQ�.rt.r-�t-rrxrppr.-�=r-a.r.r..�r-r-1-�-�-1.�-+1.i-a0-+r�-+.r.rr-�..t-�.�a0-+.r.r'-��d-rp� r OOOOOAOOt7rs10A00op0'.00`DOOOp000000000000'.OD000oo00000r�1►000000'�OP ' 9 ' + 1 100 �` ` W x O n= I V 11" Zz u 3 x 6-UV1W 494r LL VI 64 J- (, q 44 0 i Z W U W' woo dG:ZY LLI w WW uj Z==2=xx=Z==2S=.2 LYd wr- t a' � CA ►+ k 0 =fl: \\WAC I- zWzz Z.! td7NilfJfVfV3Vtt/7N17NtltNVfGJt UjCL. LLM � CZZ V1LAwQ � wz-§.w O 1 a'dQQQaa6`�dsC4d`d< >ui 1 r ! 9-i W CeUl 1`h�t W'r Wfou.wu�- Ino 43o0" 99QJ OrA J-�JJ I' W'px &n j :.4-4(l ; "N.I..ujwti r- cc ►+►wr/)00Z'<:P4'.J J a' u V W.J. ' =007. cel" -MCCQ :/f'Jl�a.,JxCGtJfv04: .at- �17WV1W;lf�NYYYYYY��.>?►Y-Y>Y>Y- :U.t'Q:JlV7:t1t111AN:/T v'mw i.' Ixl-aLz:a�+»sxLu o•xl+.Zwz2W�wdai.•1-`.1-1-te r,-a.F-a.►-1-F-r• x oz•rWww t I rww. 1 W. iLJWO`tr�t.>VftBJ1� O:tJOZaOZJJ23,JM.F+••1�F-l��I..F.f�I••1�1+i+f�NW�Z=F•n..vy500rrrJ9W' 1-0:4c OYztr�Z ZZO\z=C3"2S�+M-�OOWWWWWWUJWWWWWwWWpOS Jit J..iL�►��XNVW.,� ;3 xJzLJi.+?tJJ:9:9QW;a11�.a=3.4.a' JJna.CL3�.Q.O.,.LLS44C4 t �itU I �Z�.000'ZO.Z►-eW-�OC'<C9 a a O-+*L.VtNaZ'Z3= (a0' Or r r.: .rasa' wO.a=saa►+zl-�wxZ20 �• 1 o.zy ..•••oaln�a�•�r..>zYdYZ==S=2gSxxsxZs=ao's:nL-oou,:u.uool-J- ol..U,o1- w" '00CLO JOJ uJL7:CGL�a2" Ovfvtvsv:Vsv1VINNt/1Vtt/1VI(lIVf12= W=VfN7�zgtnNF-W.»wJ2z�0 1� z• NC7pi/fVIJJ<aJ.J'.i.1 QNaWF.,Ji-'=t-+r«r..�.t►rrr.rvrwrr-r+.a«r 'J' 0:?" O �CLLF-Da 1-Z aZ4>WUQw:d..IWZE�bOW�.W�WZZ2Zz'Z22ZZZz2ZZN��O�+WWf'aF-wWLl.Y , w2WJQ\. n LL4 g+"� •tXxQLAVt >9a.LA o\ '.E:;•$O'yL�IiWtJ.i:i1W�JJWJJil.IWWWW+.U]C�••i liWua�1•rUU\�Wa" Qxtf}' € WY?{i {isCC!1CiQW1- 2Yiw{SIWf•wU.-fJJJJ.JJJJJ�IJ-IJJJWQ'=2wr►.rOQ".1�+r+:U Ouz' ooh -O' :� xxdda'92'Z1-L'i`.LWQF.ZiGx.1'JJr7Ya'3,1.Z�+llLS1.�.S.tSA.'JSFIfJf"1''L;L.tJ-.U:ttLLiL:/IZ+�Z`J"02J0' O =Q=daZe6atOWQW$-Od-WrWzxujwwWWwwwWM1WWWWwIZUJ<(n-ILtLcCW.ZLLU.OM CI" o2"J ; W aal.•;,�;�uaJJas;n�.-WWWu�.r•-u.l� �axzxxx�xssxzxxpczassaJ.��v;.�voor�zv�n:naLL.a. � 1 sxoa!- ! W W L.?` ' �t:dtiOaO�.1000[�O.rtA�t�+Di►.OONtr10'OOOt1rO�D00O�Cttr�e.pOCCOOtf1:t1�-+NJaNO'C07CO^JA.p` _ Z' O-+OOOti+-+"OOON011M�`cr1N10-+O�Dtr10000•-�O�R0;1�N1JN••r!'IQCOO'+'10`I�+'r1-10"'�OR1t�00'�103G.0` �` 37 o' •.. e` •• e' •' •' !'- • • • • r • • f' e` e • •- • ••', • • • • E • •' •: W040'0,0'0 *,& t •' • • e •' e ! • e 1- o •. •' • •• • o .t'Sr3'.R'.C1tf1"e1MOO:RS:I�-t•rA.'rt'at1��1OT--100'S,0'rfQ11J�s'.O.t1SO:a+r1:t1.11da�lO.h-100aDOaO�:�._AO�-e' � 2::�"�Rtt1�i'�?'E'e1,s'M{!►NLl1S+d�CNNtt�1�N�U1.8Lr1!�1.iNK1-� .-1NNNN ,,f ��O'�ti3Q'S .•e-rcPt�i"�tSQtRNIV�'r�1"'��1 I cUZZ i 6 Z';AA' O'31l �t0.1 �Z YY OQ�- }dt�fN>}YYYYYZ: w �7C Yx a�Ji JJ JJ-JJJJ'J'-JJJJ-1'J dQJJJ.JJ'JJs LLO WW C?c9z' dQdQdadQQQa.Q6�Ca0Wj Sa3 G.O.dC •W .r %L ulw. e.m,n .. zzsxxxxYxxxxxzxz:-i�lsiss.zsxa�� ; vi, yr csWaxx oow•Wa,WWWWWWWWWWWWU)-OgLxx'00000=J�-+ w u N' A%n, ZZYOO .z'Za OZZ2ZZZ22ZZ'Z:?ZZZSJ�t;u q✓I rI��!/1-+x�Y .j l.- .4,u WV7. QQOZZ-!J�•�`•rW: i.�WW JJWWWWWWWiUWLIlWWVlO F -I.. 123W °" b-U.Z Z.0 ZZU�-�•• d .9:9.!' .9.�:�:5'�.�:7:9.� �J �•-�SOi=13 U'wuJY'u1-q rrZLU�+w. >Ya"ef'L>:G°Z ZC JaoLDGaWWWtJWUWwaz €` 4' aOL-tY trfr:�f',iL2�••v7J'»>JJJ'JJ.JJ07_'r ! J I 1 r (; (' r 1 1( t b 1 �Ox.•r.r....r-rr..a..•..�a.7 ;n'�OZa 0N'� WZZZZG LS i-JJJ..i..1.JJC0 O 6LLLLLCLS,.LL.U.U. ww-www uwZ' .ut 00Z'��-�00-e�"+Jllfee'JW,ti.u.uut:tJ.:u 0i%sS2ZiZS=i'iiiZSOZ•tl.iJ.LLL..L+i.:Lu.eLs r-�..�r;yl -. 0 mwzz OOJJ: .na3mL3Immmm scl101ALMALmntAtm(AO(Ace-0 (ALM r• 0.^'a'Z'000.^3J-�L� z6�W=t�.0U2' 0 J =,WLU-JUW t/)NJ tn' aBaaaaQdQa'QaQ4'd OW -+v' YOWYO.Z9J1:W J= zZd • ►r s r.1'C.�i3WtUWVCWULJt?UVUW6?Ui.7UW1.Jt�UOd�'4.iLWWWWWwwUJ�•s:,IU,QQW to u x: F; :LU s2ZZUi.UUJZZJf-a-r•r..�.r-�r.-r Q JUv:)JU:.?J1f.3! 1 Yx••rlf.r ="j 0 2tYW'1�x=7'J't�wWQ:ef�LLLLLL.IlLLN.SIJQYY}�YYI�YYYYY}YY�YY}"Y•r.rrrrr�.rr.rV:�+ L1.6..OGd� -r O UQ'11'w•t!"d�Z»Z,�2•r:.rr-r.�.r•r.Jr+r-F....r+•1-�-�••�••f-r.�r.i.1-w••llad'a4a>»>s>�?.J op 1. Z �' O Z I-ZO>">Fa+ar6B=2w,UUWWuuu-+OF-F-r.e�k-i-1-1-o-0-F-4••i+�•-f- S 3'?S.�.tr ��OCSZwwt�Q'xtl:Zoa i Zed: el a a Q Q 4 L = �U �sJ 1�ctJ :Lt:u .tl.:t.ttsl :L.0 1!^+1J'1t 7 0 0 0 711:u.t1.LJ .jl...I::u: X 1' o.Ll:tl •r'Q ='1J i` Q >• ?_f�C90z^01'OQC)flet.dLSS0.Zt3.3:.d�tS;tl:atl.4O:d�.tfiLLddC.tS.ZCS�r1J'ltelV;t/!t/f:nt/'fSQZ'a'C'�t/!►..ct7 : Sr1 F LV -o.c.a.ca.ca.c.o�.c.a,r��a.o.a.a.on,o.aoa.a.oa.a.o,o,a.e,a.o.o.eao.oa.o��a.a.a�.a.oa.o.o.o�ora.e�eao •- � xsaxln�o.x,�onn��aa:a��aoan�o�o�osaao�o�o��aaa�ox��onxls�nn,o�o�o.a�n':an�n�no.nn.a�avn�o '� � 2' 4 -1`Ai�`t�AAM1AA1�f++AI41�i'+�Is I�.lrlrlr l�Rf�.AAAAAl�'i�le l�irAtiL��1�.A�"lr.1�A ��1eA1�A!s 1`N�. 1�.1Ati,. NNNNNttitiNNtVNNNNrVN!VNNNNNNtV+1JRlNNNnfNNNNNNIVN:VtUNNNNNNNNNNNNNNNNNN s,. r Y NN:VN:VNNNNNNNNNNNNNNNNIVNNNNNNNNNNNR;NNNNNNNR7NNNNNNN.N'VNNNNNNN 1,:, I !6. t' U- I.. � ea�Q.. 0... Np'Ld' Ln'.a I•aa � O•rL\,i~1 s' Lr+.otiz+e�o...Nr+r � r; t� a .oa.o r.r. ���► „� ter. i ��>,� �: �onn�naTao� Lt►Lr.LS+' LRLn rLn u1Lr Lf%6,% r, , Lnt11111L11 Le+ u+�+Lr1Lnu+tr�Lntsl�r+ 6; w > x �a tea. Zsn x'n: MJDL:D n� :0 xMn:C:o a 100 = i E Rm Viet V. Tla'f O'LL�A N O �:�6Q' O•�O MPS m �l� �.r.e.rtAl.r OD®.+.w.sO..:� 5 K1.r0• t70NN.lMFtia70.:r?!'t�M X100 000 i Q'��`"'�ps���"O�+Nt11�•t..o.rS'.t�YSN-�.rte*Y*tR1.0�-i•r.�-s;T-��'a00NN�QNC�r+-�l1•rNNNNI�i . . S.r.t.!'NNN�1'N.6'.t.0�!'t+1M�t'.?S�?'JtR+.QR1..�Y�R1MN•+IRtl1.R.Tit'NN.t!'.tit'31N�t�t`�!'�TS�.r.r..+.:.�..f 1 "" •�- _ Z?�'�OOOOOOOQOOOpO00000000000000000000CD000000000'p�D�G�'7p7� I � QOOOOOOOOODOOOOOODOOOOOOOOOp000000000000000000000000 • F ! . YrrrClt ltr:ii r1(1 ii if Ci f r1 (11'( I II'1 Ptf•t! 1111 Frtl 111III 0!. 0`OO•rM.t�tOOtrt.01►"P`�.aett*�'Me'�'tt'nl�O.rvt.r.r�rpc�..�NOQ•MM'.00`S30�r!'C•�+.+.t000000 + f r �r'_,�s �Y� � •�, �: oo:0000ao-•0000000�0000000000.ra..�o-+cao'-�oaoo:ot-�ooaoaoaa000 i 3' -ZOO W�NNtn 0�!'SaYNN%r4•%t�f4rPnd%•NOIeltlun000M*tSNo�40.YS�rONvlumumSMOa000 O' 0000000001100000000000OQ�QOOO.t�00J0700000C00300C'O'00Q;'O j 1 �,i��; � si- t,rCtC(`frlt trfrtrrC`t!`1 (rr1 t'1t'111 I t 1>1 11:t 1 It 1. -v-d„1.i ,^am{ i tJ O..e.r'�rr�•rO•a0'Opt•r-�r0?OOC.r..r-�Q�.d.rr.o.a•osv0.�O.Tw-tQ1-�Q..r000�0. ,j.<_ E (�Op00'OOt+ORt�0.0.400'O.+.r,.aw000R'►0000MOJ.�h-0000�0.p7pOOt�00�00.Q.0'�Q.0.0 �'� :� '" � � 1' # t '40 1 a r � • - h. � I ' ,ter " t I d Q w N' N m j W' :L 69 (etiOQJ00 'z�*'rr ✓tt .'::.tem W. - t6 ' is Z` Z; a' • Z ! V Z tLtJ.tLsJ.tJ. s,,. c � M i Z C1 0. 2 m• z Ly. w zwuJUJwW c ; w= t.s td wa.P-Q: 1 Q = azsacYx I , w ` x f IOU • C4 W' �JJ.1J.J r � � ����.!`�w.t • . j vtCG' S> fw0 Zb-gym'. rr�TY a •: O G3S tY aQaa•f eotvtvt+xs_ Uzu.aue::'ws.enwv ►.� rn»s�m��o: , s WWWO.a �-C FVI� ZGi> WXaSCilBb U4 F-• UJO.CC LL _s r.eryrU tom( QJ• i z:):ii s.-o0C szaJdCrt' 00', Z' QNB CAN. z..: •` •` e • � s.x� ?�..�-• 1. Z'QW cc i -O cc' azx Wcn 4c=wa!wccw "+0.xO.JZ� x (.tA SF--•OJ'JJJr'Q►-.? 0'X ( NJUJ0 ;AI- ..a O.H.t lu6? CL 3WLJUtJLJ 'esti•,, � �y.`''- i. Yd0.G.QOlo i W t tJJtA 144C4000Jt:7tA0., ZWW •ci) ( etY d •W S-2 eW, M=t�.`7,St,. 1 0»Oi.iVC Uig' t US•uJM.r.v..�wti. Z`C uJ"�I-UfoJQJ i-srtAl� p'=�U J� f- • ;,re a� .� . YC Ct:(AtAVfZisl ZZ t4`rt.SrOCtYtY"tL'OWrwVf6.7'3i-•2ZaWeG 0�C9Zaf/fOZ W, -j u0..0.rocC7. t wryz .+ti a.r- : Z •' a QJJ! J 2JW't1icNW3:'J w. �+.a�JJCGJt� 0=.00� v:s.• W*+'JN.t1u11J1 �`;t`��•v ►.� r 0.w4 �+WW>Wf3'>Eti •Z 'YOWUOZO.3 O., d..!C�['< t 3:x . V�. I WtifO Q`aQQ ta.tnu..z> uo:Lir O. W' f -Q► oo) x 3 JG w000•'000 f r :. a+ t'. �yic- r 1tir�rr:.rSWW s JO< L,0:6.0' d ZZZ9i .... eWrrt Jt�Q e� 1` oui ►. �:GS`2;OvtN ` J'J` c�JO' tA'Jc.)h�t/Ji•-ZJJS� YW2wV"- r J 0� 2 .OcrtSO` D-s,�y""s`; ;- Z 00`i3s� i QW . WtYrrQC9t,:9C?«+'ai'CJ eC?JatlJO t+ OC9�+�a+CO.atA NtAQCC;-oaS¢R � ' � 'r �i��}p4���: tJi w�•�r-- •S=' t >tns»�wzu.zzZzxxwoa.:uU 9 a..aa��'aaa►-'x� F-awwZu�oMo'-ao = � �, ,:,�R >.wr.►+9crleR QWJJWwt? ...�r.w.f suVi/7Jt-+rOW acsU26-*.JtAF-OC1z »xr+ t. 1 1 1 (, �,, �;.12�Z�Q.t'Jt.aOO:u�OG:.'!9'�a?a11eNZZJsIi..Ors.�t..rcrJ�eO.O;J.t.t"-C'�00t.sOtcVAS'110 ' i sem•-,rf�:ti�,'�'` T.r O �<Q'4'aY'OG��+OWOQ'dQWO�`Q44'..E'QQO�'�C.OWCLOOr+eCOSg.Q�+WOJr:.rJJWQ.^!, O•�t�OP..• J i ?z�r�1^�s �ti +x t;:J=»-t�+�i�rpa.Y�•�•crJ�QOd:C.a�QJ.�c.?'03:0'Q'C<JY�SYO.u9uJt3:LZa�.Q;:!Dc�9J-r-t-{^'r'-4 ! "lLx�va�' - Z MOU'% +OdldYQ�00N.t.! CCN.O O�OOOMOQOOOO.O,pt?t�0�00'O.O�Q O'OQ`M-+.l'tTtt►oDG7�-+,� N OI tV # ' j s" �.'ru.►` Z" coroo�-I..�ooaoax�r'en�-;n.-tSa na0ooa000A�'a a �p .�»rco o�'.o oA�oara V�X' p l:y: �'... •` • e' • e=..e e e 0:..•: • a- ��. e • e:e e e r e e Y e' e- • •,.-• et •• •: • e •. e' - e= • e 4: s e •-. f s• • e: e • •: • a e e 1 •' r �#' �.. �"r+"^ r+':.,,. 0'?? Or�<7'NO�'p.000'?�'O.tN!.'�`.CI��)1'A.-!'�1s00)6.00C9Q�S'X40'N+:A.t1-af�O-��'�1S�N::ettV�1D-.r,.? � 1 �0' � e {>~ a LH�'''`� :!,t..•���.`�. .O" Z �t'1'1Nt�li:ltQ�Sw"JAN"Ct►Z,`Q`:HI►:!1'11N2��'lt.?`O'�' 1''.OIdtN•17.H"°�e�200 S^'�^�D.tstlM.tNO.•tN�t••+ s•dM 1► I A # i rf�� ,xr. 1f <: -rN' S ��r S-+' ati1 :J1 ,0's1 O• O-r-o0+^u V; rf.-i' i4'S t1-+ WN 30i N'' 1 O' it t r 1 _ 1 tt r l t # •'iX'..���t•K1tlT..rf - 7' r7>7dA Y ! J Ozoo O. S UJ` Q' Z vy,r►.t' g.�,..E, UJJ'J Z' t rM ^J"OOOtJ9° O tY ZZC9 1.. a rr rr d o.as a. �' �c s'zxz. a o •.�-.z' z ,, ►..r..z' 1 ` ;� wt +n'»- •east ss ti. OOaa O.Cl u a U • ..-. w vizz0 % �.' .,,,,, 0.00.0' f :?J a • •vr le rJ; J' 17.1tuz Jf to :i)' "MAL6 s. WJ`.i-a.l-O` QJ OOsC d 'tilt W 3' J, r300 Q.ilJJJJ�,:/! `9Z� a • JJ. F. t)U.►� _ .r , 3xCta' U �r¢.teta N ZF ?' CEJ• Z' Zvf' Wul .L1000 �yy JSxSZZS�ttt r2' -y �J; .10 7J >/f»J :us: 1• -t -r,- zzvs>:atawl-tu•••aO:aazz F -a • •_► Za Dud g :urr.r 00 QQ c - r$" J9 A'JtJlr�r.. u tY0.0a11J O- 'ht f 4�� # U U tJ )• O.. a :L�:L • ULM-W1J. �` t�ZZ2` �-+�+�fEYY:W]CtilJa'd'Q'aCti)OY .'7•• �1NN rr' yy': r+GirYNIZ' Q Q W �, i. r •.•, > '+QQ.Q +� 0 JJ£U:A� �03Y1+ �'��YZ' 0 •1J; .J� Z'� tJ1J�r ? ' LL�!`9"sT_ �•LD' F eOaO a�'21-w-6.t.. sliUatnr-t�QQW ` 2Zf0 s's�O G 1-oc O' yuf CL 1J ...s 3.zx'�oa-,�'u-�r>1ti)n a a�� seiJr.. z u .arra; }v�uir z�--•••aa.J MUJ ;A moww tru.aaaau.r.•� 0.wt4 .r •r L- as�+ow ZtJ:LL.ar000uia t of .9aOt.9 YtS.J.r9h'00.3 s>; 0!J'00r:A y. F -,y', • •1:- OYi1.:/f 3"•iJJ�Z2'-r= 7.0 S=a 0 UJWUJt3J.eactroO:WWWs•tn.scXt�otj-Jw-•'Oox'j-rz'atua r-�n. wWGZzzu'z 2ucn a tn' i- i = .r �i l► S. �:.-...�..;n.77iiz�' Lu a Cb-."Zz3. Z "-` Q''JOA�WtJtl'V4RVltACCJr+1�2YiZUilrt►QC �LLIUJUM T SW(Aujr.:CA(AW WuJuvj " -woO cc W z 0 Z zzzz)--Xxzuj -c 3cb.4QQ?030 e'OOa ZZ 30�0C'30rO i..ZZ'aS'�"vlcntnv)zJs�t?4 h i�! 'ems .�" w: �d 4Q./SA;11i::.tllt.iJZQ�70000''01...�0`7�1' LY Oxwz wz< m<W'ww:-u u'L :► t/'It/:Nt/!N:9wt3.tRtYtNfcR!4".Vf''�fGSNVlVI lstil{jst/!'J7VECPiR1�1 :ii�i..1-f-F-00:»y?3>? Cxxxv �'9 7:0- Q f��`f }a�.`" : i►d - 1l a��.aasa�r�a4,aO.O%&&O420,,04,043,04-410 %0,0 4.0.0,n zz,a -• o ���:>a����:����n�a'��o��'�nn��nzs�car�'�srxx�on��z��ozsaaaa��:oaaa'>ra, .��.�7�41{ y *•." !^ t. !•!4ti1`141°rAA}'�NrAAAI�AAA'��,!�AI�ItiA AAAtitf.AAl�A1�►�.1.J��r Ar "i;ti. Al�A►l�A.AAAI�.f�r . ,t ,,t, '.�" � NtVNNNNNAiNNNNNNNNNNNNNNNNlV17NNN:VN:VeVNNAINNNNNNNt'VNNNNt�:N:VN 1 ,,.,t " ; Y NNNr1NNNN:VNNNNNNNNtItNNNNNNNNNNNNt�iNNhNIVNNNNNNNNNNtVNNN:NN? - • 1N �. M 1Y, p Mr .}'iJ1 ,.014 m"J t7-�' NM`Stt1�0 l�.tri3'C+�+ V�+1.ttt'S.OI��'9"O.•alNen.lsR'�QMC?tTO--+Nt4Y.tt1ti 0lr Z 0'"3► 0`�►: a>Oa' 00000` 000'r-+-1-+-+-+-�•r.�.•1NNN:VN1l:�JNN11Y M"O:�t!11<1:tiy•'e1 t *�'=�•3r� cRtt1, tt+tn u'►tn .o'a: Z %a -D'az s �.c a' s.� a.� a �.n,c �. .o •a.a a �o �.�.o .o .a a o .o.a a ; t u Y u 4c E i I .s ejii fi - Q'